Skip to content

Vi har anket Danish Crowns “klimavenlige” svin til Højesteret

DVF og advokater udenfor Vestre Landsret
Dansk Vegetarisk Forening
Vi har anket Vestre Landsrets afgørelse i sagen om Danish Crowns "mere klimavenlig end du tror"-svin til Højesteret. Læs her, hvorfor vi har valgt at anke sagen.
20. marts 2024
Berit Ertmann

“Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”.

Sådan lyder udsagnet fra kødgiganten Danish Crown, som Dansk Vegetarisk Forening og foreningen Klimabevægelsen i Danmark nu vil have Højesteret til at tage stilling til lovligheden af. Onsdag den 20. marts har foreningernes advokater således anket Vestre Landsrets afgørelse i sagen til Højesteret.

Landsretten har allerede den 1. marts afgjort, at der var tale vildledende markedsføring, da Danish Crown markedsførte sin store kampagne “klimakontrolleret gris” med tilhørende mærkat på kødpakkerne. En afgørelse, der har vakt stor jubel i organisationerne, og som vi stadig glæder os meget over.

 Du kan læse mere om den afgørelse her

Imidlertid nåede Vestre Landsret frem til den konklusion, at sagens andet udsagn – påstanden om, at dansk gris skulle være “mere klimavenlig end du tror” – var inden for skiven for Danish Crown at bruge markedsføringsmæssigt om koncernens svinekød. Det er dén afgørelse, vi nu tager videre til Højesteret med troen på, at den øverste retsinstans vil nå frem til en anden konklusion. Bl.a. ønsker vi at fremlægge mere dokumentation, data og fakta om den danske svineproduktions gigantiske klimabelastning.

“Det er groft vildledende, når Danish Crown påstår, at dansk gris er ‘mere klimavenlig end du tror’ eller på anden vis bruger klimaet til at anprise svinekød. Dansk svineproduktion er dybt klimaskadelig, og svinekød er en stærkt klimabelastende fødevare. Hvis arealanvendelsen indregnes fuldt ud, har hvert kilo svinekød en belastning på i alt 10,8 kg CO2 per kg svinekød.

Danmark producerede ifølge World Resources Institute 1,97 mio. ton grisekød i 2018, hvilket svarer til en samlet årlig belastning fra dansk griseproduktion på 21,28 mio. ton CO2. Til sammenligning er er Danmarks målsætning for hele landets samlede maksimale CO2-udledning i 2030 på omkring 22 mio. ton CO2.

Det er absurd at kæde denne produktion sammen med klimavenlighed på nogen måde,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Han fortsætter:

“Et mere retvisende udsagn fra Danish Crown ville være, at dansk gris skader både klimaet, havmiljøet og regnskoven mere, end du tror. Eller at danske grise lider mere i staldene, end du tror – og bliver halekuperet og kastreret uden bedøvelse mere, end du tror. For det er det, der er virkeligheden i svineproduktionen.

Hvis Danish Crown virkelig vil gøre noget godt for kloden, bør de omlægge den gigantiske industrielle svineproduktion til planteproduktion. Og bruge deres enorme markedsføringsmidler på at sælge plantebaserede fødevarer, fremfor at greenwashe svinekød.”

Et mere retvisende udsagn fra Danish Crown ville være, at dansk gris skader både klimaet, havmiljøet og regnskoven mere, end du tror.

EU-Parlamentet har for nylig vedtaget et direktiv, som forbyder generiske og vildledende klima-anprisninger som “miljøvenlig” og “klimaneutral”. Både Fødevarestyrelsen og Forbrugerombudsmanden har også anlagt en stram linje mod kreative anprisninger i stil med Danish Crowns. Og vi mener fortsat, at kødindustrien vil bruge alle tilgængelige og lovlige midler på at greenwashe deres dybt skadelige produkter, hvis de får chancen. Derfor anker vi sagen.

 Du kan læse meget mere om de argumenter, der kom frem i retten, her

Hvorfor er det et problem, at Danish Crown bruger udtryk som “klimakontrolleret” om deres grisekød?

  1. Klimabelastningen fra et kilo grisekød er ca. 4,6 kg CO2. For de fleste plantebaserede fødevarer er belastningen 1 kg eller mindre (Concito 2018).
  2. Hvis arealanvendelsen for foderproduktionen indregnes, bliver belastningen på i alt 10,8 kg CO2 per kg grisekød (WRI 2020).
  3. Danmark producerede 1,97 millioner ton svinekød i 2018 (Landbrug & Fødevarer 2019). Det svarer til en samlet årlig belastning fra dansk svineproduktion på 21,28 millioner ton CO2. Til sammenligning er Danmarks målsætning for hele landets samlede maksimale CO2-udledning i 2030 (70 %-målsætningen) på godt og vel 22 millioner ton CO2.

Støt os

Husk, at Dansk Vegetarisk Forening kun kan løfte retssager som disse med din støtte og opbakning. Retssagen mod Danish Crown er f.eks. kun blevet til, fordi over 1.500 mennesker donerede til sagen, så vi kunne søge advokatbistand og føre sagen ved domstolene. De donationer er direkte medvirkende til, at vi har kunnet løfte denne store sag.

Hvis du vil sikre vores næste sejr mod kødindustriens lobbyisme, så støt os med et bidrag eller meld dig ind. Din hjælp gør en kæmpe forskel.

SENESTE NYT

Back To Top