STATISTIK OM VEGETARISK
LEVEVIS I DANMARK

Hvor mange lever helt vegetarisk (herunder også vegansk), og er antallet voksende?

2,5 % af danskerne, hvilket svarer til cirka 140.000 personer, lever vegetarisk, herunder en del af disse vegansk. Dvs. disse 2,5 % spiser ikke hverken rødt kød, fjerkræ, fisk, kødpålæg eller biprodukter fra slagtning af dyr (Coop Analyse & DVF 2019).

I 2017 var det 1,8 %. I 2010 var tallet ikke statistisk målbart, så der er tale om en markant stigning på få år.

Blandt unge mellem 18 og 34 år er det cirka 5,2 %, der lever helt vegetarisk (Coop Analyse & DVF 2019).

Cirka 70 % af landets vegetarer er kvinder (Coop Analyse & DVF 2017).

Alene fra 2016 til 2018 er medlemstallet i DVF mere end fordoblet.

Hvor mange betegner sig selv som vegetarer?

En del betragter sig selv som vegetarer uden at leve fuldstændig vegetarisk. Der findes ikke et nyere tal på dette, men der er mange borgere, som kun spiser kød ganske sjældent, og som derfor formentlig vil identificere sig som vegetarer, afhængigt af hvordan spørgsmålet formuleres.

Hvor mange spiser kun vegansk mad?

Der findes ikke statistisk sikre tal for dette, som kan offentliggøres, fordi det adspurgte antal er for lavt.

Men på baggrund af indsigt i ovenstående undersøgelser såvel som interne undersøgelser af det vegetariske og veganske miljø i Danmark, og forholdstallet mellem vegetarer og veganere i f.eks. Tyskland, vurderer Dansk Vegetarisk Forening, at der er et sted mellem 20 og 30 % af vegetarerne, som kun spiser vegansk mad – altså cirka 35.000 danskere.

Hvor mange lever helt vegansk?

Hvor mange af sidstnævnte, der lever helt vegansk, dvs. undgår alle øvrige produkter, der stammer fra udnyttelse af dyr – f.eks. læder, uld, silke, produkter testet på dyr, cirkus, m.v. – er der på nuværende tidspunkt ikke et datagrundlag for at kunne regne ud.

Hvor mange spiser overvejende eller helt vegetarisk (flexitarer, pescetarer, vegetarer og veganere til sammen)?

16% af danskerne, svarende til ca. 896.000 af danskere, spiser overvejende eller helt vegetarisk (Coop Analyse & DVF 2020). I 2019 drejede det sig om 14% af danskerne (Coop Analyse & DVF 2019).

Blandt de unge mellem 18 og 34 år, er det 28 %, som spiser fleksitarisk eller helt vegetarisk (Coop Analyse & DVF 2020), mens det i 2019 drejede sig om 23 % (Coop Analyse & DVF 2019).

Det primære motiv for at spise mere plantebaseret blandt de unge fleksitarer er klima/miljø (37 %) efterfulgt af sundhed (30 %) og dyrevelfærd (28 %) (Coop Analyse & DVF 2020). Blandt dem, der har kødfrie dage, sker det særligt af hensyn til sundhed (33%) efterfulgt af klima/miljø (27%). 19% svarer dyrevelfærd, mens 16% peger på, at kød er dyrt (Coop Analyse & DVF 2020).

I 2017 var det cirka 8 %, og i 2010 var det kun 3,8 % af danskerne (FDB Analyse 2010). Det er altså mere end en tredobling siden 2010.

Hvor mange har mindst én kødløs dag om ugen?

30 % af danskerne (Coop Analyse & DVF 2019).

I 2017 var det 28 % af danskerne (Coop Analyse & DVF 2017).

I 2010 var det kun 17 % af danskerne (FDB Analyse 2010).

Hvor mange danskere ønsker at spise mindre kød?

57 % af danskerne, og 70 % af de unge mellem 18 og 34 år, ønsker at spise mindre kød fremover (Coop Analyse & DVF 2020).

I 2019 angav 58 % af danskerne, og 72 % af de unge mellem 18 og 34 år, at de ønskede at spise mindre kød fremover (Coop Analyse & DVF 2019).

I 2018 var det 51 % af danskerne (Coop Analyse & DVF 2018).

Hvorfor vegetarisk?

Adskillige undersøgelser viser, at jo mindre animalsk man spiser, jo mere er motivationen dyreetik – og jo mere animalsk man spiser, jo mere synes man, at sundhed er det bedste argument for at spise mindre:

  • Blandt veganere peger flest på dyreetik som den primære årsag
  • Blandt vegetarer angiver flest, at flere årsager er lige vigtige
  • Blandt flexitarer er tendensen den samme som blandt vegetarer, at flere årsager er lige vigtige, dog er der mange vegetarer, som fremhæver dyreetik som vigtigst, mens det kun er få flexitarer
  • Blandt den brede befolkning, både dem som har kødløse dage og dem som endnu ikke har kødløse dage, angiver flest sundhed som årsag eller godt argument
  • Blandt unge mellem 15 og 34 år angiver flest miljø/klima som en årsag.

Dette overordnede billede uddybes nedenfor.

Hvad er den primære motivation til at spise helt eller overvejende vegetarisk? (blandt veganere, vegetarer og flexitarer)

41 % siger, at det er en kombination af årsager, som er lige vigtige. 31 % fremhæver dyreetik, 16 % bæredygtighed og 11 % sundhed.

Der er dog nogle variationer mellem veganere, vegetarer og flexitarer. Blandt veganere siger 42 %, at dyreetik er deres primære begrundelse. Blandt vegetarer er det 29 %, mens det blandt flexitarer kun er 14 %. Tilsvarende er forekomsten af bæredygtighed og sundhed som primær begrundelse højere blandt flexitarer end blandt vegetarer/veganere.

Blandt vegetarerne er der flere (41 %), som siger at flere årsager er lige vigtige, end der siger, at dyreetik er den primære årsag (26 %). Dette passer fint med definitionen af det at leve vegansk, som er defineret ved en stillingtagen til udnyttelsen af dyr, hvorimod det at leve vegetarisk ikke er defineret af en bestemt årsag, men af hvad man spiser og ikke spiser.

Materialet er fra en intern undersøgelse i det vegetariske miljø i Danmark i 2017 og baseret på 1.744 svar.

Hvad motiverer de danskere, som holder mindst én kødfri dag om ugen?

36 % peger på sundhed, 27 % på klima/miljø, og 19 % på dyrevelfærd (Coop Analyse & DVF 2018).

Blandt unge mellem 15 og 34 år peger 39 % på klima/miljø, 31 % på sundhed og 27 % på dyrevelfærd (Coop Analyse & DVF 2018).

Hvilket argument for at spise mindre kød synes den brede befolkning er bedst?

35 % siger egen sundhed, 15 % siger klima/miljø, 10 % siger dyreetik (FDB Analyse & DVF 2010).

Hvor meget kød?

Hvor meget kød bruger en dansker om året?

Hver dansker forbruger i gennemsnit 95,2 kg kød om året (FAO 2009). Dette tal er det relevante at henvise til, hvis man skal sammenligne kødforbruget mellem lande, hvor Danmark i øvrigt er blandt de mest kødforbrugende i verden. Det er desuden det tal, man skal benytte, hvis man skal se på forbruget af ressourcer (som f.eks. vand, energi, CO2, etc).

Hvor meget kød spiser en dansker om året?

Hver voksne dansker spiser i gennemsnit 72 kg kød om året (DTUs Kostundersøgelser 2011-2013).

Hvor meget kød spiser henholdsvis mænd og kvinder?

Mænd spiser ca. 63 kg rødt kød om året. Kvinder spiser ca. 36 kg rødt kød om året. Danske mænd og kvinder spiser cirka lige meget fjerkræ og fisk (DTUs Kostundersøgelser 2011-2013).

Skriv her og klik på Enter for at søge