Skip to content

Persondatapolitik

Persondata- og cookiepolitik samt betingelser for betaling for Dansk Vegetarisk Forening.

Persondatapolitik

1.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Dansk Vegetarisk Forening
Vesterbrogade 15. 2
1620 København V

(+45) 5191 8978
kontakt@vegetarisk.dk
CVR: 34640122

(Herefter ”Organisationen”)

1.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er EuropaParlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017 og vedtaget 23. maj 2018.

1.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til kontakt@vegetarisk.dk eller 5191 8978 (mandag 13.00- 15.00, tirsdag og torsdag 10.00-12.00).

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling:
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.

Særlige Kategorier af Personoplysninger:
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Databeskyttelsesforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:
Lov 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017 og vedtaget 23. maj 2018.

3.1 Afhængig af om du er medlem, kunde, samarbejdspartner, ansøger, bidragyder, arrangementdeltager ifm. med aktiviteter og foredrag arrangeret af DVF, lokale aktiviteter eller hvor DVF er medarrangør, eller du anvender vores hjemmeside eller deltager i vores underskriftsindsamlinger, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som forening. Dette gælder f.eks. ved håndtering af dine eventuelle bidrag, dine eventuelle køb af ydelser/varer hos os, og/eller når vi skal administrere dit medlemskab eller deltagelse i aktiviteter hos os.

4.1 Når du er medlem hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og registrerings- og kontonummer (hvis du betaler med betalingskort eller MobilePay).

4.2 Når du er kunde hos os, indsamler vi almindelige personoplysninger fra jer: Virksomhedens navn, adresse, postnummer, by og CVR-nr. samt navn, titel, e-mailadresse og telefonnummer på vores kontaktperson(erne) i virksomheden.

4.3 Som bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, og e-mailadresse. Hvis du ønsker skattefradrag for dit bidrag til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr.

4.4 Når du er frivillig hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer (frivilligt), e-mailadresse samt dine kompetencer- og interesseområder, så vi kan matche dig med de aktiviteter og opgaver du har vist interesse for.

4.5 Når du modtager vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn og e-mailadresse.

4.6 Når du deltager i foredrag, seminar mv. hvor vi er arrangører og/eller medarrangører, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn og e-mailadresse og eventuelt telefonnummer og bopæl.

4.7 Når du deltager i vores Vegetarisk Forbrugerpanel, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, e-mailadresse, køn, bopæl og hvilken betegnelse som passer bedst til vedkommende i forhold til kostindtag.

4.8 Modtager du udelukkende vores medlemsblad – enten som privatperson eller virksomhed, så indsamler vi oplysninger om navn, adresse samt postnummer.

4.9 Når du deltager i vores underskriftsindsamlinger, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn og e-mailadresse

Når du besøger vores hjemmeside og klikker dig rundt i her, så indsamler vi generelt ingen data, som kan relateres til din identitet, dog du må forvente, at IP-adresse og browseroplysninger medsendes ved udfyldelse og indsendelse af formularer på hjemmesiden, fx ved kontakt til DVF, anmodning om medlemskab eller online Betaling. Dette sker for at undgå misbrug.

Al kommunikation med hjemmesiden sker via en krypteret dataforbindelse (SSL).

Desuden indsamles der data af den udbyder, som hoster vores hjemmeside på en server. På webserveren registreres alle besøg på webserveren med brugerens IP-adresse. Denne registrering er omfattet af datalovgivningen.

5.1 På vores hjemmeside anvendes cookies for at hjemmesiden teknisk kan fungere, de såkaldte sessionscookies. Der indsamles ingen oplysninger om brugerens identitet med sessionscookies.

5.2 Hvis du helt vil undgå, at din computer, tablet eller mobiltelefon gemmer cookies, kan du enten ændre indstillingerne i browseren eller benytte apps som fx Adblock.

Læs mere om vores brug af cookies længere nede på siden.

6.1 Vi samarbejder med Google Analytics, en webbaseret statistiktjeneste, som tilbydes af Google. Dette indebærer, at kildekoden på vores sider indeholder kodeafsnit som leveres af Google, som giver Google adgang til besøgsdata. Vi har indgået en aftale med Google om brugen af disse oplysninger, og Google er ansvarlig for at overholde gældende regler om databeskyttelse. Google har ikke fået tilladelse til at anvende informationen, de får fra Analytics, til andre Google tjenester.

6.2 I forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev og Vegetarisk Forbrugerpanel anvender vi MailChimp. MailChimp er ansvarlige for deres lovlige behandling af data.

6.3 forbindelse med behandling af medlemskab, bidrag, reservation af billetter til vores arrangementer og underskriftsindsamlinger samt samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og frivillige samarbejder vi med virksomheden Collectaz, som er ansvarlige for deres lovlige behandling af data

6.4 I forbindelse med online betalinger samarbejder vi med virksomheden Fundraisingbureauet, som er ansvarlige for deres lovlige behandling af data

6.5 I forbindelse med gennemførsel af undersøgelser blandt medlemmer, interessenter, Vegetarisk Forbrugerpanel mv. anvender vi SurveyMonkey. SurveyMonkey er ansvarlige for deres lovlige behandling af data.

6.6 I forbindelse med udsendelse af merchandise fra DVF’s webshop samarbejder vi med Hjertegaver omkring merchandise og disse anvender Shipmondo som fragtmodul.

6.7 I forbindelse med udsendelse af bøger, pjecer mv. anvender vi i DVF PostNord til dette.

Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af din relation til os. For alle relationer gælder det, at vi kan sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1 Er du medlem hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dit medlemsforhold;
 • kunne sende dig nødvendig og relevant information om dit medlemskab;
 • kunne sende dig dit elektroniske eller fysiske medlemskort, nyhedsbrev, medlemsnyt og medlemsblad (fysisk eller elektronisk) og andet materiale.

7.2 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • fremsende fakturaer til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • kunne rådgive og vejlede;
 • kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig;
 • Sende ErhvervsNyt til dig;

7.3 Er du bidragyder hos os anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne administrere dine indbetalinger;
 • kunne sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag;
 • kunne sende dig relevant information om vores arbejde;
 • kunne indberette dit bidrag til SKAT, så dit bidrag vil fremgå af din selvangivelse;

7.4 Er du frivillig hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • kunne kontakte dig, hvis vi har aktiviteter, begivenheder og arrangementer vi gerne vil have din hjælp til;
 • kunne sende dig nødvendig information i forbindelse med din indsats som frivillig hos os;

7.5 Er du alene bruger af vores hjemmeside, anvender vi cookies (se afsnittet herom) med henblik på at hjemmesiden kan fungere teknisk, og Google Analytics indsamler statistik på hjemmesiden. Du må desuden regne med, at der kan blive medsendt IP-adresse og oplysninger om browsertype ved indsendelse af oplysninger via formularer på hjemmesiden. Alt foregår via en krypteret forbindelse.

7.6 Er du alene modtager af vores nyhedsbrev, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • sende nyhedsbreve ud – dette kan du altid vælge og afmelde;
 • tilbyde dig måder, hvorpå du kan donere til vores arbejde eller blive medlem;
 • opfordre dig til at deltage/bakke op om vores kampagner;

7.7 Er du alene deltager i Vegetarisk Forbrugerpanel, anvender vi dine personoplysninger til at sende tilmeldinger til undersøgelser og surveyundersøgelser ud – du kan altid vælge og afmelde dig igen.

7.8 Er du alene underskriver af en af vores underskriftsindsamlinger/kampagner, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • sende dig information relateret til de underskriftsindsamlinger, du har skrevet under på
 • modtage DVF’s nyhedsbrev, hvis du har ja til dette – du kan altid vælge og afmelde dig igen

7.9 Er du alene deltager til et af vores arrangementer f.eks. foredrag, seminar, netværk mv., anvender vi dine personoplysninger til at:

 • behandle din deltagelse i arrangementer;
 • evaluere arrangementet;
 • opfølgende information om arrangementet;
 • sende dig DVF’s nyhedsbrev – dette kan du altid vælge og afmelde

7.10 Er du alene samarbejdspartner anvender vi dine personoplysninger til, at:

 • Sende dig information om relevante arrangementer;
 • Sende dig informationer om vores arbejde og resultater;

Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 a og b.

Vi har lov til at behandle oplysninger om dig jf. artikel 6 stk. b, når behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den aftale vi har indgået – dette vedrører for eksempel når du medlem eller kunde hos os.

Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger jf. artikel 6 stk. 1 b, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os.

Artikel 6 stk. 1 b omhandlende indhentning af samtykke anvendes i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev, Vegetarisk Forbrugerpanel, kampagner samt bestyrelses- og frivilligarbejdet i DVF.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores Behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som fx bistår os med vores IT-drift, hosting, herunder vores medlemsapp, medlemsdatabase, udsendelse af nyhedsbrev, Medlemsnyt, evalueringer, underskriftsindsamlinger, forsendelser af medlemsblade og merchandise, tilmeldingsmoduler til foredrag, seminarer mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Vi har også mulighed for at dele dine oplysninger med en virksomhed, hvis du har deltaget i og vundet en præmie i en af vores konkurrencer, så virksomheden kan sende og kontakte dig i forhold til din præmie.

I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

Enkelte af vores serviceleverandører (SurveyMonkey og Mailchimp) befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land eller den internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen;

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

 • Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som dine ordrer eller køb vedrører eller seneste skriftlige kontakt. Denne slettefrist følger bogføringslovens regler.
 • Er du medlem hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra sidste indbetalingstidspunkt. Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra sidste bidrag.
 • Er du deltager til vores foredrag, seminarer mv. vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år fra sidste deltagelse og hvor vi forbeholder os retten til at kontakte dig i forbindelse med lignende arrangementer.
 • Som deltager i vores foredrag, seminarer mv. vil du også modtage vores nyhedsbrev, hvorfor du vil være registreret hos os om modtager af nyhedsbrevet indtil du afmelder dette.
 • Er du modtager af vores nyhedsbrev eller underskriver på vores underskriftindsamling(er) og samtidig hverken kunde, medlem, tidligere medlem, deltagere til vores arrangementer eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig til du afmelder nyhedsbrevet eller beder os om dette og underskriftsindsamlingen er afsluttet.

Jf. artikel 13 i databeskyttelsesforordningen har vi oplysningspligt i forbindelse med indsamling af almindelige personoplysninger hos den registrerede. Dette indbefatter, at vi i forbindelse med oprettelse af medlemskab, afgivelse af bidrag, kunde- og samarbejdsforhold, tilmelding til nyhedsbrev eller Vegetarisk Forbrugerpanel samt kampagner og øvrige aktiviteter hvor vi indsamler almindelige personoplysninger vil oplyse eller fremvise indeværende privatlivspolitik.

12.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på kontakt@vegetarisk.dk eller ringe til os på telefon 51 91 89 78 kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.2 Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12.3 Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil benytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger og gøre indsigelse ved at kontakte os. I de tilfælde hvor behandling af dine personlige oplysninger er nødvendigt kan indsigelse betyde, at den indgående aftale/relation/samarbejde med DVF ophører.

12.5 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage materiale fra os, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til kontakt@vegetarisk.dk.

Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Du kan skrive til kontakt@vegetarisk.dk eller ringe til os på 5191 8978 (mandag 13.00 – 15.00 samt tirsdag og torsdag klokken 10.00-12.00) for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, oprette dig som medlem, bidragyder etc.

Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning. Vi overlader alene behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

 +45 3319 3200
 dt@datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik, vil fremgå af den opdaterede version af politikken, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Vi gennemgår regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Denne politik er senest opdateret 16. februar 2022.

Download DVFs persondatapolitik (PDF)

Denne side ejes af:

Dansk Vegetarisk Forening
Vesterbrogade 15, 2. sal
1620 København V

(+45) 5191 8978
kontakt@vegetarisk.dk

CVR: 34640122

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål.

Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Vi anvender en funktionel cookie, der husker din accept eller afvisning af vores brug af cookies, udover de funktionelle cookies.

Da vi anvender Google Analytics til statistikmåling og for hele tiden at forbedre vores hjemmeside til brugernes behov, anvendes der cookies fra Google Tag Manager og Google Analytics. Disse kan du afvise, hvis du ikke ønsker, at vi måler på dit besøg.

Derudover gør vi brug af Facebook Pixel for at forbedre vores annoncer på Facebook og målrette dem i forbindelse med generel markedsføring og kampagner. Facebook sætter cookies i den forbindelse. Disse kan du ligeledes afvise, hvis ikke du ønsker at deltage i målrettet markedsføring. Du kan læse mere om Facebooks brug af data og indstille dine præferencer hos Facebook.

Vores funktionelle cookies har en levetid på ét år.

Google Tag Manager sætter én cookie med en levetid på ét minut.

Google Analytics sætter to cookies med en levetid på henholdsvis 24 timer og to år.

Facebook sætter flere cookies med forskellig levetid.

Generelt gælder for alle cookies, at levetiden forlænges ved hvert besøg.

Som bruger kan du selv bestemme, om du vil acceptere eller slette alle cookies, eller kontrollere det individuelt for hver enkelt hjemmeside, du besøger.

Du kan også helt blokere for cookies og foretage individuelle indstillinger i dine browserindstillinger.

Nedenfor er en oversigt over løsninger til at slette dine cookies afhængig af, hvordan du tilgår nettet:

Ønsker du aldrig, at Google Analytics kan følge dine besøg på hjemmesider, så har Google udviklet et plugin til browseren, der kan hjælpe dig med dette.
Du kan læse mere om dette hos Google.

Betingelser

For donationer via betalingskort, MobilePay eller Betalingsservice samt indgåelse af fast gaveaftale via betalingskort, MobilePay eller Betalingsservice.

Når en gavegiver støtter Dansk Vegetarisk Forening med et engangsbeløb, gives der lov til at Dansk Vegetarisk Forening trækker det valgte beløb én gang. Hvis gavegiver vælger denne løsning, skal der i nedenstående betingelser ses bort fra alt det, som handler specifikt om faste gaveaftaler.

Når en gavegiver støtter Dansk Vegetarisk Forening igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Dansk Vegetarisk Forening trækker det valgte beløb med den frekvens, som gavegiver har angivet i forbindelse med den første indbetaling – det vil sige f.eks. årligt eller hvert kvartal.

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med hverken enkeltdonationer eller ved indgåelse af en fast gaveaftale.

Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med hverken enkeltdonationer eller ved indgåelse af en fast gaveaftale.

Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil donationen og eventuelt efterfølgende donationer gå til samme projekt.

Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Vegetarisk Forening med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Vegetarisk Forening sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb.

Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Vegetarisk Forening til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Dansk Vegetarisk Forening registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen.

Oplysningerne videregives ikke, men Dansk Vegetarisk Forening gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet.

Dansk Vegetarisk Forening bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Ved indgåelse af fast gaveaftale gives Dansk Vegetarisk Forening lov til at kontakte gavegiver på e-mail og telefon med henblik på at forny abonnementet når betalingskortet udløber eller spærres.

Hvis der er løbende betalinger fra et kort, og du skifter / fornyer kortet, stoppes de løbende træk, så derfor beder vi om at du fornyer kortidentifikation, med det nye korts data.

Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Vegetarisk Forening på e-mail eller telefon.

For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Der er gives ingen fortrydelsesret på din donation over en fast gaveaftale med betalingskort.

Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Dansk Vegetarisk Forening
Vesterbrogade 15, 2.
1620 København V
Tlf. 51 91 89 78
kontakt@vegetarisk.dk

CVR-nr. 34640122

Back To Top