Skip to content

DVF og Klimabevægelsen vandt stor sejr: Danish Crown dømt for greenwashing

Vestre Landsret har givet Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen ret i, at Danish Crown vildledte med kampagnen "klimakontrolleret gris".
1. marts 2024
Berit Ertmann

Der var tale om vildledende markedsføring, da Danish Crown markedsførte sin store kampagne “klimakontrolleret gris”. Det har Vestre Landsret fastslået i en dom fredag formiddag.

Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen har, med støtte fra Forbrugerrådet Tænk, altså fået medhold på det største og vigtigste punkt i vores retssag om greenwashing af svinekød. Det er en stor lettelse, at retten har givet os medhold i, at Danish Crown gik over grænsen i sit forsøg på at markedsføre et klimaskadeligt produkt som “klimakontrolleret”.

Dommen har fået stor bevågenhed fra offentligheden, andre grønne organisationer samt erhvervslivet, der kollektivt ønsker klare rammer for markedsføring af produkter.

Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, siger til TV 2, at dagens afgørelse er enormt vigtig.

“Vi håber, at der nu bliver trukket en streg i sandet, så fødevarevirksomheder, der producerer meget klimabelastende produkter, ikke påstår, at de på en eller anden måde er gode for klimaet,” siger han.

Samtidig mener han, at der med dommen er blevet sendt et klart signal til landets virksomheder om, at “påstande om klimaaspekter af fødevarer skal kunne holde til en grundig prøvelse ved domstolene”.

Greenwashing er et stadigt større problem, og Forbrugerombudsmanden oplever flere og flere anmeldelser om virksomheder, der forsøger at markedsføre produkter “grønnere”, end de er.

Dagens dom er endnu en god nyhed, ikke bare for Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen samt Forbrugerrådet Tænk, der har støttet os i sagen.

Det er også en god nyhed for alle andre i ind- og udland, der kæmper mod greenwashing og vildledning fra det animalske landbrug. Vi ved, at mange andre grønne organisationer har fulgt med i sagen og har afventet dommen med spænding.

EU-Parlamentet har for nylig vedtaget et direktiv, som forbyder generiske og vildledende klima-anprisninger som “miljøvenlig” og “klimaneutral”, og derudover skal bæredygtighedsmærker, som ikke kommer fra godkendte ordninger eller myndigheder, også være forbudte. Der er med andre ord en positiv udvikling i gang, der sikrer strammere regler på området.

Vi håber, at der nu bliver trukket en streg i sandet, så fødevarevirksomheder, der producerer meget klimabelastende produkter, ikke påstår, at de på en eller anden måde er gode for klimaet.
Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening

Danish Crown skal, ud over at anerkende at have overtrådt loven, også betale dele af sagsomkostningerne.

“Landsretten finder efter sagens udfald, at Danish Crown skal betale delvise sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1. Landsretten har navnlig lagt vægt på, at Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark har fået medhold i påstand 2, der angår det af de to udsagn, som må anses for at have været af størst økonomisk betydning for Danish Crown, og som også en stor del af bevisførelsen har drejet sig om,” står der i dommen.

 Du kan læse meget mere om de argumenter, der kom frem i retten, her.

Hvorfor er det et problem, at Danish Crown bruger udtryk som “klimakontrolleret” om deres grisekød?

  1. Klimabelastningen fra et kilo grisekød er ca. 4,6 kg CO2. For de fleste plantebaserede fødevarer er belastningen 1 kg eller mindre (Concito 2018).
  2. Hvis arealanvendelsen for foderproduktionen indregnes, bliver belastningen på i alt 10,8 kg CO2 per kg grisekød (WRI 2020).
  3. Danmark producerede 1,97 millioner ton svinekød i 2018 (Landbrug & Fødevarer 2019). Det svarer til en samlet årlig belastning fra dansk svineproduktion på 21,28 millioner ton CO2. Til sammenligning er Danmarks målsætning for hele landets samlede maksimale CO2-udledning i 2030 (70 %-målsætningen) på godt og vel 22 millioner ton CO2.

Støt os

Husk, at vi ikke kan gøre vores store arbejde uden støtte og opbakning. Retssagen mod Danish Crown er kun blevet til, fordi over 1.500 mennesker donerede til sagen, så vi kunne søge advokatbistand og føre sagen ved domstolene. De donationer er direkte medvirkende til, at vi har kunnet løfte denne store sag.

Hvis du vil sikre vores næste sejr mod kødindustriens lobbyisme, så støt os med et bidrag eller meld dig ind. Din hjælp gør en kæmpe forskel.

SENESTE NYT

Back To Top