EPIDEMIER

Kødproduktionen skaber nye virusser og epidemier

Den globale stigning i efterspørgslen på kød har betydet en markant forøgelse i antallet af landbrugsdyr og mindre plads til hvert enkelt dyr. Resultatet af denne måde at producere dyr på er dels, at nye sygdomme nemt spredes og muterer i dyrene – og i en række tilfælde muterer de, så mennesker bliver modtagelige for dem.

I 2007 udgav FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) en rapport, ”Industrial Livestock Production and Global Health Risks”, om de globale sundhedsrisici ved kødproduktionen.

Rapporten påpegede, at 3 ud af 4 nye virusser, som påvirker mennesker, stammer fra dyr eller animalske fødevarer. Og rapporten advarede om, at vi i fremtiden ville se epidemier og pandemier med nye sygdomme, som opstår og muterer i produktionen af kød.

Årsagen er ganske enkel: I takt med at kødforbruget stiger, bliver produktionen af kød mere intensiv. Når man samler tusindvis af landbrugsdyr som grise og kyllinger på meget lidt plads, bliver det alletiders yngleplads for virusser. De kan sprede sig hurtigt, og de får samtidig optimale betingelser for at mutere og senere bevæge sig fra landbrugsdyr til mennesker.

Spredning fra dyr til mennesker

Nogle virusser, som f.eks. fugleinfluenza, kommer fra vilde fugle, som overfører dem til landbrugsdyr, som derpå overfører dem til mennesker. I andre tilfælde, f.eks. svineinfluenzaen i 2009, kan virussers ophav være en blanding af gener fra virusser, der har cirkuleret i både mennesker, fugle og svin, som så i f.eks. svineproduktionen muterer på ny og derpå overføres (tilbage) til mennesker. Virusset covid-19, som opstod sent i 2019 og spredte sig til store dele af verden i 2020, opstod med stor sandsynlighed på et kødmarked i Kina, hvor der blev solgt levende og vilde dyr side om side, og hvor de uhumske forhold gjorde det til en oplagt yngleplads for virusser, der kan mutere.

De nye virusser har mennesker typisk lille eller ingen naturlig immunitet imod.

Antibiotika og multiresistente bakterier

Et andet alvorligt problem, som også er tæt forbundet med kødproduktionen, er den stigende forekomst af antibiotika-resistens. Antibiotika er livsvigtigt for mennesker med alvorlige infektioner, men jo mere antibiotika, der bruges, jo større risiko for at der opstår resistens. Overanvendelse af antibiotika i husdyr- og fjerkræproduktion bidrager til resistens og underminerer dermed effektiviteten af medicin til brug for mennesker (World Watch Institute 2005WHO 2011).

Over to tredjedele af det danske antibiotikaforbrug anvendes til landbrugsdyr (European Medicines Agency 2015). Og i Danmark har mange danskere mistet livet til MRSA (methicillin-resistent staphylococcus aureus); multiresistente bakterier fra svineproduktionen. Især professor og overlæge Hans Jørn Kolmos fra Odense Universitetshospital ved Syddansk Universitet har flere gange råbt vagt i gevær om hvordan resistente bakterier fra landbruget truer folkesundheden.

Forebyggelse af epidemier

Hvis vi skal forebygge fremtidige epidemier, som kan belaste både sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien voldsomt, skal vi stoppe den produktion, hvor tusindvis af levende dyr smitter hinanden, hvor virusser muterer, og hvor dyrene derpå smitter mennesker med nye virusser. Det kræver, at den intensive kødproduktion stoppes, og at verden omlægger til en langt mere plantebaseret kost.

Jo mindre kød der spises, jo mindre kød efterspørges der. Og jo mindre kød der efterspørges, jo færre produktionsdyr vil der være. Og med færre produktionsdyr er der mindre risiko for epidemier med spredning af alvorlige sygdomme.

Man kan godt vælge at købe økologisk kød, eftersom økologiske dyr modtager uhyre lidt antibiotika sammenlignet med konventionelle produktionsdyr. Men hvis kødet produceres økologisk, kan der ikke produceres lige så meget af det – så på den ene eller anden måde skal der altså spises meget mindre kød, hvis fremtidige epidemier skal forebygges.

Nogle vil henvise til, at en del nye virusser oprindeligt kommer fra vilde dyr, f.eks. flagermus. Men det er oftest via andre dyr, som mennesker spiser, at disse virusser bevæger sig over i mennesker. Desuden har eksperter påpeget, at risikoen for overførsel af smitte fra vilde dyr stiger, i takt med at menneskelig aktivitet trænger ind i de vilde dyrs naturlige levesteder. Og den primære årsag til, at de vilde dyrs naturlige levesteder er under pres er, som du kan læse andetsteds her på siderne, produktionen af animalske fødevarer – især på grund af det store arealforbrug til foderproduktion.

Skriv her og klik på Enter for at søge