GRAVIDE, AMMENDE OG SPÆDBØRN

“Spædbørn på vegansk kost skal enten ammes eller have modermælkserstatning i mindst to år og have tilskud af B12-vitamin […] Små børn, der ernæres vegansk, kan vokse og udvikle sig normalt, såfremt de får de rette tilskud til kosten og energiindholdet er tilstrækkeligt. Det kræver detaljeret viden om kost og ernæringsbehov. Forældrene må derfor opfordres til at søge rådgivning ved autoriseret klinisk diætist for at sikre, at barnets kost er sufficient.” – Sundhedsstyrelsen 2018

Efter længere tids dialog med DVF, og efter at have rådført sig med andre myndigheder og danske forskere og sundhedsprofessionelle, udarbejdede Sundhedsstyrelsen i 2018 en grundigere tekst end førhen om vegetarisk og vegansk ernæring til deres håndbog for sundhedspersonale om ernæring til spædbørn og små børn. Den nye tekst indeholder, som citeret ovenfor, tre centrale anbefalinger til forældre, som vælger at ernære deres barn vegansk, indtil barnet fylder to år:

Citat

“Veltilrettelagt vegetarisk, inklusive vegansk, kost er egnet i alle livets stadier, inkl. under graviditet, amning, for spædbørn, børn, unge, ældre og atleter” – Academy of Nutrition and Dietetics (Nordamerikas Diætistforening) 2016

• Der skal ammes (eller anvendes modermælkserstatning, animalsk eller sojabaseret) mindst indtil barnet fylder 2 år

• Der skal tages tilskud af B12-vitamin

• Man bør søge rådgivning hos en autoriseret klinisk diætist

Dansk Vegetarisk Forening har i samarbejde med Klinisk Diætist Maria Felding udgivet en vejledningspjece om vegetarisk og vegansk kost til gravide, ammende, spædbørn og små børn. Du kan downloade pjecen her eller bestille den ved at kontakte os. Pjecen er senest revideret i januar 2022.

I februar 2020 har DVF udgivet et notat, som gennemgår den videnskabelige evidens om vegansk kost til børn. Du kan downloade notatet her.

Sojabaseret modermælkserstatning, som følger EU’s regler for modermælkserstatning, kan købes hos den danske veganske webshop Plantebaby, som DVF samarbejder med.

Hvis du gerne vil se eksempler på, hvordan du kan sammensætte en vegansk kost som ammende, gravid eller til småbørn, så kan du finde kostplaner her.

Vegansk kost i daginstitutioner

Mange veganske familier er i klemme i daginstitutionerne, som henviser til, at myndighedernes syn på vegansk kost til spædbørn. Som følge af at Sundhedsstyrelsen fra og med maj 2018 har nuanceret deres vejledning om vegansk kost til børn under to år, er det DVF’s håb, at der gradvist er banet vej for, at dette også vil påvirke situationen i daginstitutionerne positivt. Det kræver dog, at de mere nuancerede anbefalinger også finder vej til anbefalingerne om institutionskost. DVF er derfor fortsat i dialog med myndighederne om dette. Dette foregår gennem møder med repræsentanter fra myndighederne samt gennem en underskriftsindsamling.

Du kan bidrage til dette arbejde ved at få flest muligt i din omgangskreds til at skrive under – og ved at skrive mails til politikerne i din kommune og på Christiansborg. Giv gerne tydeligt udtryk for din fortvivlelse, men husk altid at formulere dig venligt og sagligt, så er chancen for at blive hørt og hjulpet størst.

Indtil en strukturel ændring finder sted på dette punkt – hvilket vi som nævnt arbejder på – er vores råd følgende:

Start med at give institutionen et eksemplar af vores pjece.

1. Hvis de afviser, så vær venligt insisterende – flere gange. Gentag fakta.

2. Hvis de stadig afviser, så tilbyd evt. at sende mad med hjemmefra. Mange institutioner har en politik om, at dette ikke kan lade sig gøre, hvilket de forklarer med henvisning til hygiejne (men som eventuelt også kan skyldes et princip om, at alle børnene skal spise det samme i fællesskab). Vi kender dog til eksempler på, at forældre er endt med at få en midlertidig eller permanent dispensation fra dette, hvis de insisterer vedholdende nok.

3. Hvis institutionen stadig ikke vil give sig, så kontakt os på kontakt@vegetarisk.dk. Så vil vi forsøge at tage sagen op med institutionen og om nødvendigt kommunalt.

4. Det mest effektive vil måske være, at du selv stiller op til forældrebestyrelsen i institutionen, og at du så tager sagen op på bestyrelsesmøder, indtil der findes en rimelig løsning.

Skriv her og klik på Enter for at søge