Skip to content

Bæredygtighed

Verdens forbrug af kød og andre animalske fødevarer er ikke bæredygtigt. Ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) er landbrugsdyr globalt set en af de to til tre vigtigste kilder til de alvorligste miljøproblemer på alle niveauer fra lokalt til globalt.

Verdens største miljøproblem?

Hvis man ser på fire af klodens alvorligste miljøproblemer – vandforbrug, vandforurening, skovrydning og udryddelse af dyre- og plantearter – så er landbrugsdyr den største kilde.

I forhold til global opvarmning, er animalske fødevarer en af de største årsager og blokerer samtidig for den genskovning, der skal til for at bremse klimaforandringerne.

Det er desuden en ineffektiv måde at bruge ressourcerne på i en verden, hvor knap 800 millioner mennesker går sultne i seng hver dag.

En væsentlig reduktion af indvirkningen [på miljøet] kan kun lade sig gøre ved en betydelig global kostændring, væk fra animalske produkter.
FNs miljøprogram (UNEP)

Vidste du, at produktionen af kød, mælk og æg:

  • spilder over halvdelen af verdens afgrøder på foder til landbrugsdyr?
  • sluger knapt halvdelen af verdens drikkevand?
  • er verdens største kilde til vandforurening?
  • er den væsentligste årsag til afskovning?
  • spiller den største rolle i udryddelsen af dyre- og plantearter?
  • udleder mindst 14,5 % af de menneskeskabte drivhusgasser og blokerer for at vi kan plante milliarder af træer, som kunne bremse den globale opvarmning?

Forbruget af animalske fødevarer er derfor en stærk kandidat til den tvivlsomme titel som verdens største miljøproblem.

Vi er syv milliarder mennesker i verden, men der produceres hvert år 60 milliarder dyr.

I fremtiden forventes antallet af landbrugsdyr at stige til det dobbelte. Det vil naturligvis få endnu værre konsekvenser for miljøet.

Den bedste løsning ville være, hvis vi alle blev vegetarer.
– Yvo de Boer, leder af FNs klimaagentur (UNFCCC)

Spis plantebaseret, og skån miljø, klima og mennesker

Ifølge FN’s miljøorganisation UNEP er der behov for en markant global kostforandring væk fra animalske produkter.

At spise vegansk er den enkeltstående og mest betydelige måde, man kan mindske sit miljøaftryk på, siger forskeren Joseph Poore fra Oxford University.

Det gælder CO2-udledning, brug af landjord, forsuring af havene, eutrofiering (gødning af have, søer og vandløb) og vandforbrug.

Så vil vi forbedre miljø, klima og menneskers livsvilkår rundt om i verden, kommer vi ikke uden om grundlæggende kostforandringer – også i Danmark.

Det giver langt mere at omlægge sin kost end at skære ned på antallet af flyveture eller at købe en elektrisk bil, eftersom de kun begrænser udledningen af drivhusgasser.
– Joseph Poore forsker fra Oxford University.

Talrige beregninger viser, at det gennemsnitlige kødforbrug pr. verdensborger skal ned på cirka en fjerdedel af det nuværende.

I Danmark, hvor vi spiser cirka dobbelt så meget kød som resten af verdens borgere, skal kødforbruget ned på cirka en syvendedel for at være bæredygtigt.

Back To Top