Skip to content

Dyreetik

Etiske overvejelser er en af de væsentligste grunde til, at mange mennesker vælger at leve vegetarisk – ikke mindst af hensyn til alle de dyr, der må lade livet i forbindelse med produktionen af kød og meget ofte også i forbindelse med produktionen af mælk og andre animalske fødevarer.

Lev og lad leve: Dyreetiske årsager til at leve vegetarisk

Der kan være stor forskel på, hvad folk mere præcist lægger til grund for det at leve vegetarisk. Nogle finder det eksempelvis etisk problematisk, at dyrene påføres lidelser og frustrationer i forbindelse med produktionen af kød. Andre finder det problematisk, at dyrene mister livet unødigt.

Fælles for alle disse mennesker er dog, at de tilslutter sig det synspunkt, at det er moralsk forkert at spise kød. Dette synspunkt kaldes etisk vegetarisme.

En nations storhed og moralske udvikling kan måles ved den måde, hvorpå den behandler sine dyr.
– Mahatma Gandhi, vegetar.

Nogle tror, at det kun er firbenede dyr, som kan føle smerte eller har følelser, og de stopper derfor med at spise rødt kød, men fortsætter med at spise kylling eller fisk. Den nyeste forskning viser dog, at høns har medfølelse og fisk har følelser.

Der er altså gode etiske grunde til at leve vegetarisk. Grunde der vel at mærke ligger i forlængelse af nogle helt almindelige moralske idealer, som stort set alle mennesker tilslutter sig.

Jeg har fra en tidlig alder givet afkald på at spise kød. Der vil komme en tid, hvor man vil betragte mord på dyr på samme måde, som man i dag ser på mord på mennesker.
– Leonardo da Vinci, vegetar

Back To Top