NETVÆRK FOR FREMTIDENS PLANTEPROTEINER

Få de vigtigste erhvervsrelaterede nyheder om, hvad der rører sig inden for udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Bliv en del af Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark

Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark er et netværksprojekt, støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet, som skal fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i Danmark. Netværket ligger under Plantebaseret Videnscenter og drives af Dansk Vegetarisk Forening.

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Netværket løber i første omgang i 2 år, og der vil blive afholdt i alt 16 netværksmøder eller seminarer rundt om i landet. Aktørerne i netværket deltager med det formål at bidrage til udvikling af fødevareerhvervet, herunder også blive opmærksomme på eventuelle begrænsninger og muligheder, som fødevareerhvervet oplever, men som kræver, at andre aktører handler – eksempelvis behov for ny forskning, behov for ændringer i lovgivning, behov for holdningsændrende kampagner fra organisationer, etc.

Der vil blive produceret syv inspirationspapirer og en slutrapport med fokus på konkrete best practices, barrierer og løsninger i forhold til produktudvikling. Disse materialer vil blive formidlet via samarbejdspartnere, øvrige aktører i fødevareerhvervet og pressen.

Hvem er allerede med – og hvem kan deltage?

Den primære målgruppe for netværket er erhvervslivet – primær produktion, forarbejdning, detailhandel, grossister, food service, osv. Derudover er netværket for politikere, myndigheder, tænketanke og råd, foruden i det omfang der er plads relevante organisationer.

Hvis du er interesseret i at deltage i netværket eller har spørgsmål om netværket, kontakt venligst netværksleder Mette Fisker på mette.fisker@vegetarisk.dk.

Se alle netværksdeltagerne i oversigten

Interessen for deltagelse i netværket er fortsat stigende. Indtil videre deler 85 deltagere fra over 65 forskellige virksomheder og organisationer deres viden og erfaringer, som kan fremme en omstilling fra jord til bord – lige fra dyrkning af nye afgrøder til forarbejdning, markedsføring og adfærdsændringer.

Kalender over kommende netværksmøder:

22. september kl. 12.00 – 15.00 i Aarhus
“En skatkiste af planteproteiner – hvilke af fortidens mange bælgfrugter kan blive fremtidens løsninger?”
• Oplæg m.m. ved Frøsamlerne, Økologisk Landsforening og Pure Dansk
• Nye tal om forbrugerne (Coop Analyse & DVF)

29. oktober 9.30-15.00 i København
Netværksseminar: Potentialer og udfordringer ved flere planteproteiner i Danmark

Nærmere information følger, men vi kan løfte sløret for, at der bl.a. vil være fokus på klimaloven, dyrkning af planteproteiner i Danmark, efterspørgsel herpå samt på værdikæder.

17. november 12.30-16.00 (online via Zoom)

Netværksmøde: Detailhandlens rolle i at fremme fremtidens fødevarer

Program

.       Velkommen

·       Forskellige oplæg fra detailhandlen

  • Katrine Milman fra Aldi
  • Anette B. Christensen fra Irma
  • Diana Godt fra Bilka

·       Erfaringer med at komme ind på detailmarkedet som iværksætter vs. etableret mærke

  • Food Solutions – Bindeled mellem producent og detail v. Kristian Lauridsen
  • Friske resultater fra den store årlige supermarkedsundersøgelse v. erhvervschef Mie Nordly, Dansk Vegetarisk Forening
  • Erfaring med at komme ind på detailmarkedet v. Ulrich Kern-Hansen, Organic Plant Protein

·      Dialog og opsamling

——————————————————————————-

9. december 2020 (online via Zoom)

Netværksmøde: Rejsen mod et mere plantebaseret forbrug – indsigt i adfærd og vaner

Foreløbigt program

Moderator: Generalsekretær i DVF Rune-Christoffer Dragsdahl

13.00-13.30 Jessica Aschemann-Witzel, professor, Aarhus Universitet – MAPP center, Ændringer af forbrugeradfærd og -valg

13.30-14.00 Bente Halkier, Ph.d. -programleder, KU – Madvaner, hverdag og forandring

14.00-14.10 Pause

14.10-14.40   Katrine Ejlerskov, Centerleder for Plantebaseret Videnscenter og Ph.d., Ny forbrugerundersøgelse – præferencer blandt forbrugere ’på-vej’ mod grønnere vaner og tre simple tips, der kan rykke flere mod de grønne valg. 

14.40-15.20 Dialog mellem forskellige aktører samt mulighed for deltagerne til at byde ind.

  • Jessica Aschemann-Witzel
  • Bente Halkier
  • Cees Kuypers, Kommerciel direktør i Hanegal A/S
  • Laurits Rohden Skov, Adfærdsrådgiver i Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

15.20-15.30 Tak for i dag

 

Materialer

Yderligere netværkstilbud i samarbejde med Food & Bio Cluster Denmark

Der vil blive tilbudt særlige aktiviteter for netværkets medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark, støttet af Danish Food Innovation.

Skriv her og klik på Enter for at søge