NETVÆRK FOR FREMTIDENS PLANTEPROTEINER

Få de vigtigste erhvervsrelaterede nyheder om, hvad der rører sig inden for udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Bliv en del af Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark

Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark er et netværksprojekt, støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som skal fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i Danmark. Netværket ligger under Plantebaseret Videnscenter og drives af Dansk Vegetarisk Forening.

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Netværket løber i første omgang i 2 år, og der vil blive afholdt i alt 16 netværksmøder eller seminarer rundt om i landet. Aktørerne i netværket deltager med det formål at bidrage til udvikling af fødevareerhvervet, herunder også blive opmærksomme på eventuelle begrænsninger og muligheder, som fødevareerhvervet oplever, men som kræver, at andre aktører handler – eksempelvis behov for ny forskning, behov for ændringer i lovgivning, behov for holdningsændrende kampagner fra organisationer, etc.

Der vil blive produceret syv inspirationspapirer og en slutrapport med fokus på konkrete best practices, barrierer og løsninger i forhold til produktudvikling. Disse materialer vil blive formidlet via samarbejdspartnere, øvrige aktører i fødevareerhvervet og pressen.

Hvem er allerede med – og hvem kan deltage?

Den primære målgruppe for netværket er erhvervslivet – primær produktion, forarbejdning, detailhandel, grossister, food service, osv. Derudover er netværket for politikere, myndigheder, tænketanke og råd, foruden i det omfang der er plads relevante organisationer.

Hvis du er interesseret i at deltage i netværket eller har spørgsmål om netværket, kontakt venligst netværksleder Mette Fisker på mette.fisker@vegetarisk.dk.

Se alle netværksdeltagerne i oversigten

Interessen for deltagelse i netværket er fortsat stigende. Indtil videre deler 120 deltagere fra omkring 90 forskellige virksomheder og organisationer deres viden og erfaringer, som kan fremme en omstilling fra jord til bord – lige fra dyrkning af nye afgrøder til forarbejdning, markedsføring og adfærdsændringer.

Kalender over kommende og afholdte netværksmøder:

23. juni 2021 i Taastrup

Netværksmøde: Mød din bælgplante og send den godt ud i landet og verden

Netværksmødet afholdes på Højbakkegård i Taastrup onsdag den 23. juni, 10.00-13.30 (gratis for relevante og tilmeldte deltagere).

17.-19 juni 2021 Folkemødet på Bornholm

Folkemødet på Bormholm 2021: Ideernes Folkemøde

Folkemødet er i år en hybrid med både online og fysiske events.

25. marts 2021 (online via Zoom)

Netværksmøde: Forskning og produktudvikling.

Webinaret afholdes torsdag den 25. marts 2021, 12.30-15.15 (gratis for relevante deltagere).

25. februar 2021 (online via Zoom)

Netværksmøde: Matchmaking om innovativt bagværk, energibarer og snacks.

Webinaret afholdes torsdag den 25. februar 2021, 13.00-15.15 (gratis for relevante deltagere).

11. januar 2021 (online via Zoom)

Webinar med Walter Willett, Fødevarestyrelsen m.fl. om de nye kostråd: Planteproteiner og evidensen bag.

Webinariet afholdes mandag den 11. januar 2021, 16.00-18.00 (gratis for relevante deltagere).

9. december 2020 (online via Zoom)

Netværksmøde: Rejsen mod et mere plantebaseret forbrug – indsigt i adfærd og vaner

Webinariet afholdes onsdag den 9. december 2020, 13.00-15.30 (gratis for relevante deltagere)

17. november 12.30-16.00 (online via Zoom)

Netværksmøde: Detailhandlens rolle i at fremme fremtidens fødevarer

Webinariet afholdes tirsdag den 9. december 2020, 12.30-16.00 (gratis for relevante deltagere)

29. oktober 9.30-15.00 i København

Netværksseminar: Potentialer og udfordringer ved flere planteproteiner i Danmark.

22. september kl. 12.00 – 15.00 i Aarhus

Netværksmøder: En skatkiste af planteproteiner – hvilke af fortidens mange bælgfrugter kan blive fremtidens løsninger?

17. juni 14.00-17.00 (online via Zoom)

Netværksmøde: Planteproteiner på det globale marked? Den internationale efterspørgsmål og produktudvikling – i lyset af coronakrisen og på længere sigt

Webinariet afholdes onsdag den 9. juni 2020, 14.00-17.00 (gratis for relevante deltagere).

24. februar 2020 kl. 08.00 – 14.30 i København

Konference på Christiansborg i samarbejde med Plantebranchen: Sådan kan plantebaseret kost bidrage til 70 % CO2-reduktion

Publikationer

Skriv her og klik på Enter for at søge