Skip to content

Generalforsamling 21. april 2024

Dansk Vegetarisk Forenings generalforsamling 2024 afholdes søndag den 21. april 2023 fra klokken 11.00 til 15.00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.
18. marts 2024
Ditte Marie Gyldenberg

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at du er medlem og tilmelder dig generalforsamlingen senest den 15. april.

Stemmeret til generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen kræver ligeledes at du har været medlem i mindst tre måneder og ikke er i restance.

Tid og sted:

Søndag d. 21. april
kl. 11:00 – 15:00

Valby Kulturhus
Valgårdsvej 4
2500 Valby

Der vil være varm 100 % plantebaseret frokost til de fremmødte, foruden kaffe/te og kage.

Tilmeldingsfrist: Mandag den 15. april

Du tilmelder dig generalforsamlingen via dette link: klik HER

Til generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst tre måneder.

Hvis du ønsker at stille op, så send gerne en mail til vores bestyrelsesleder Susanne på susanne.hoyer@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv og hvad du gerne vil bidrage med i DVF’s bestyrelse.

Forslag fra medlemmer skal sendes til susanne.hoyer@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. søndag d. 7. april.

Generalforsamlingen starter kl. 11:00.

Som et forsøg har bestyrelsen besluttet, at der kan ydes rejsetilskud til generalforsamlingen, hvis man bor vest for Storebælt. Læs mere længere nede.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse – download regnskabet HER
 6. Forelæggelse af budget for indeværende år
 7. Fastsættelse af kontingent for næste år
 8. Forslag fra bestyrelsen – se forslag fra bestyrelsen HER
 9. Indkomne forslag
 10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
  1. Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
  2. Indkomne forslag vedr. børnefonden
 11. Valg:
  1. bestyrelsesleder (2 år)
  2. bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
  3. suppleanter (1 år hver)
  4. revisor (1 år)
  5. revisorsuppleant (1 år)
 12. Eventuelt.

Forsøg med rejsetilskud

Bestyrelsen har besluttet, at der som pilotforsøg kan ydes rejsetilskud til generalforsamlingen 2024.

Ønsket er, at flere medlemmer som er bosiddende på Fyn, Jylland og Bornholm, vil få mulighed for at deltage i generalforsamlingen.

Rejsetilskuddet gives som en flatrate med et samlet beløb som tilskud, tur/retur uanset transportform og faktisk billetpris. Kravet for udbetalingen er fremmøde på generalforsamlingen.

Følgende satser er gældende:

 • Region Sjælland: Intet tilskud
 • Fyn: 100 kr.
 • Syd- og Sønderjylland: 150 kr.
 • Region Midtjylland, Region Nordjylland, Bornholm og udlandet: 200 kr.

Du kan få udbetalt rejsetilskuddet efter din deltagelse i generalforsamlingen. Dette vil ske, når du i en mail har sendt os en kvittering/billet/bilag med et beløb på mindst den gældende sats for, hvor du er bosiddende, samt oplyser dit kontonummer til os. Mailen sender du til regnskab@vegetarisk.dk, hvor du i emnefeltet skriver “rejsetilskud generalforsamling”.

Vi glæder os til at se jer.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening

SENESTE NYT

Back To Top