Skip to content

Forstå retssagen mod Danish Crown: Disse argumenter kom frem i retten

Seks retsdage i Vestre Landsret i Viborg er overstået. Her kan du blive meget klogere på sagen og alle argumenterne, som netop er blevet fremført i retssalen.
8. december 2023
Berit Ertmann

Seks retsdage i Vestre Landsret i Viborg er overstået. Her har vi og vores advokater været for at kæmpe klimaets og forbrugernes sag mod Danish Crowns “klimavenlige” svinekød.

Vi har oplevet en stor interesse fra medierne, som har dækket sagen tæt. Forståeligt nok, da den er blevet omtalt som principielt vigtig for al kommende markedsføring på klimaområdet og samtidig er den første af sin slags herhjemme. Med andre ord har det været seks historiske dage i landsretten.

For at sige det kort: Der er ikke blevet fremlagt noget under retssagen, som har rokket ved vores sag. Vi mener fortsat, at Danish Crown har gjort sig skyldig i greenwashing af klimaskadelige produkter og vildledning af forbrugerne ved at stemple sit svinekød “klimakontrolleret” og hævde, at “dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”. 

Herunder følger en grundig gennemgang af sagen for dig, der gerne vil forstå, hvad det hele handler om:

Danish Crown har, flankeret af Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri, fremlagt en enorm mængde bilag, rapporter, strategier og tekster, der ifølge Danish Crowns advokat skulle dokumentere kødgigantens påstande om “klimakontrolleret” og “mere klimavenligt”. Men som vores advokat Marc Stounberg fra Kontra Advokater påpegede i sin procedure: Bare fordi man har fremlagt mange bilag, betyder det jo ikke, at man har fremlagt den rette dokumentation. Og det var der ikke tale om her.

Vores advokater påpegede under deres procedure på retssagens næstsidste dag, at der fortsat ingen dokumentation er for, at Danish Crowns “klimakontrollerede” gris har en lavere klimabelastning end svinekød fra producenter uden mærket. Under retssagen blev det mere end klart, at “klimakontrolleret” var et stempel, svineproducenterne kunne få på deres kød, hvis bare de udfyldte et skema og leverede en række data – hvoraf det meste data ikke havde noget som helst med klima at gøre – til Danish Crown. Samtidig skulle producenterne sætte sig nogle såkaldte klimamål, som man helt selv bestemte ambitionsniveauet af. Når det var sket, var kødet “klimakontrolleret”. Efter 3 år skulle producenterne have besøg af en instans, som tjekkede, om producenten havde nået sine mål. Hvis ikke, fik de lov til at sætte sig nye mål eller forklare, hvorfor målene ikke var nået. Der var ingen producenter, der blev smidt ud af ordningen, heller ikke selv om de ikke nåede deres mål.

Dette kan næppe betegnes som en kontrol. Alligevel efterlader Danish Crown forbrugerne med det indtryk, at “klimakontrolleret” svinekød skulle være bedre for klimaet end kød uden mærket på. Det er vildledende markedsføring. Og som Forbrugerrådet Tænks seniorjurist Marie Frank så rigtigt sagde i retten: Forbrugernes ret til ikke at blive vildledt må komme før hensynet til virksomheders kommercielle frihed til at anprise deres produkter.

“Konsekvenserne af at frikende Danish Crown er vidtrækkende. Det vil parkere den grønne omstilling i markedsføringsafdelingerne hos virksomhederne,” lød det bl.a. fra Klimabevægelsens advokat Kurt Helles Bardeleben fra Sirius Advokater under hans procedure i retten. 

Skadeligt at koble svinekød sammen med klimavenlighed

I løbet af retssagen gjorde vores advokater på fremragende vis igen og igen opmærksom på, at svinekød ikke er og aldrig kan blive klimavenligt. Derfor er det forkert og skadeligt at koble svinekød sammen med klimavenlighed. Det giver ganske enkelt ingen mening. 

Danish Crown fremlagde, som eksempel på deres klimaindsats,  en kontroversiel rapport fra Aarhus Universitet, som Danish Crown netop er blevet afsløret i at have rettet ganske omfattende i. Rapporten viser, at dansk svinekød fra 2005-2016 har sænket sin klimabelastning med 25 % per kilo levende vægt slagtesvin. Rapporten viser samtidig, at den samlede klimabelastning i samme periode er steget, fordi der bliver produceret flere svin i Danmark. Men det lader ikke til at betyde noget for Danish Crown, så længe belastningen per kilo kød bliver mindre. Klimabevægelsens advokat Kurt Helles Bardeleben fik det i øvrigt under retssagen gjort helt klart, at den lavere klimabelastning fra svinekødet i perioden 2005 til 2016 skyldtes en generel effektivisering af produktionen, som blev foretaget af økonomiske hensyn – ikke af hensyn til klimaet. En vigtig pointe, idet Danish Crown nu forsøger at få det til at fremstå, som om man aktivt forsøgte at nedbringe sin klimabelastning i den periode. Men det er altså ikke tilfældet. Det var ren økonomi.

Rapporten fra Aarhus Universitet udelod samtidig klimabelastningen ved arealforandringer forårsaget af foderproduktionen, eftersom Danish Crown ikke ønskede, at Aarhus Universitet skulle inkludere disse tal. Der findes mange forskellige måder at beregne klimabelastning på, og disse blev grundigt gennemgået under retssagen. Men uanset hvilke regnemetoder, man vælger, står det klart, at svinekød, og Danish Crowns produktion af svinekød, ikke er klimavenlig. 

Danish Crowns advokat har gennem alle retsdage været meget ivrig for at fremføre, at svinekød er mindre klimabelastende end oksekød. Det er der ingen, der modsiger. Det rokker dog ikke ved, at vi skal spise langt, langt mindre kød – både oksekød og svinekød – hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser og indtage en kost, der læner sig op ad EAT Lancet-Kommissionens anbefalinger om en bæredygtig kost og FN’s guidelines, der tilsiger, at vi skal indtage en “primært plantebaseret kost”. Det må som minimum være disse anbefalinger, der skal overholdes, hvis vi skal tale om klimavenlige madvaner. Det klinger meget hult, når Danish Crown insisterer på at markedsføre sine produkter som bæredygtige, mere klimavenlige end forbrugerne tror, miljøvenlige og klimakontrollerede for at sælge endnu mere svinekød. Og oven i købet hævder man samtidig, at det er en del af løsningen på den buldrende klimakrise. 

En lille bombe fra Fødevarestyrelsen 

På en af de sidste retsdage fik vi leveret en lille bombe i sagen i form af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som efter lang, lang sagsbehandlingstid endelig har fået behandlet Greenpeaces klage over Danish Crown netop hvad angår de udsagn, vi også fører retssag på. Fødevarestyrelsens foreløbige afgørelse var ganske klar: Danish Crowns udsagn om “klimakontrolleret” og “mere klimavenlig end du tror” er vildledende, og der er ikke tilstrækkelig dokumentation for påstandene. Altså den samme konklusion, som både vi, Concito, Forbrugerrådet Tænk og talrige eksperter er nået frem til.

Troede man, at Danish Crown nu ville anerkende sit markedsføringsmæssige fejltrin, tager man dog fejl. Advokaterne fra både Danish Crown og Landbrug & Fødevarer havde meget travlt med at affeje Fødevarestyrelsens afgørelse – ja man gik endda så langt som til at sige, at landsretten nærmest burde se helt bort fra Fødevarestyrelsens vurdering. Det mener vi naturligvis ikke, at landsretten kan gøre, og derfor er kontrolrapporten fra styrelsen også blevet en formel del af sagen.

 Retsdagene har været lange, men nødvendige. Vores dygtige advokater har gjort alt, hvad de kunne, for at lade Danish Crown fremlægge reel dokumentation for både klimakontrol og klimavenlighed, men det er ganske enkelt ikke sket. Danish Crown har i stedet fremlagt en masse visioner om CO2-reduktioner i fremtiden, hvilket kan være fint, men det kvalificerer ikke til at betegne svinekød som klimavenligt eller klimakontrolleret.

Danish Crowns advokat forsøgte også flere gange at så tvivl om de tekniske detaljer i sagen, bl.a. at kampagnerne ikke længere er aktuelle, fordi Danish Crown er stoppet med at bruge udtrykkene, og at sagen derfor er anlagt for sent. Den holder heller ikke. Som Klimabevægelsens advokat Kurt Helles Bardeleben sagde under sin procedure: “Når Danish Crown gennem reklamer giver indtryk af, at det, de sælger, er klimakontrolleret og klimavenligt, så er det et forsøg på en masseforførelse af en befolkning, som elsker kød”. Skaden er sket. I DVF stiller vi os uforstående overfor, at virksomheder skulle have retten til at føre dyre kampagner, der vildleder og greenwasher, for derefter at stoppe kampagnerne uden konsekvenser. Det bør naturligvis ikke være muligt.  

Som vores advokater påpegede i retten: Både Danish Crown, Landbrug & Fødevarer og Dansk Industri ønsker en praksis, hvor de mindre virksomheder, som faktisk gør en indsats, men ikke har et enormt markedsføringsbudget, bliver efterladt på perronen

Hvis Danish Crown bliver frifundet i denne sag, er det vurderingen fra flere eksperter, at det vil åbne for en ladeport af greenwashing. Virksomheder vil få stort set frit slag til at klima-anprise produkter, der er klimaskadelige. Det må ikke ske. 

Landsretten har nu to måneder til at fælde dom i sagen. Vi håber, at den vil nå frem til et fair resultat. 

Hele holdet i Dansk Vegetarisk Forening vil gerne sige en kæmpestor tak til vores advokater Marc Stounberg og Kurt Helles Bardeleben, Forbrugerrådet Tænk, Klimabevægelsen og alle jer, der har støttet sagen og fulgt med. Uden jer ville retssagen aldrig være blevet en realitet. 

Synes du også, at vores arbejde er vigtigt, vil vi rigtig gerne byde dig velkommen som medlem af DVF. Du behøver hverken være veganer eller vegetar – blot du støtter op om kampen for et bedre klima og miljø, bedre dyrevelfærd og en mere plantebaseret fremtid. Din hjælp gør en kæmpe forskel.

Læs også Klimabevægelsens gennemgang af de første retsdage: Fem gange, Danish Crown skulle ud med sandheden

Back To Top