Skip to content

DVF fik medhold i retten: Jammerbugt Kommune forskelsbehandlede vegansk familie

Retten i Hjørring har givet Dansk Vegetarisk Forening medhold i en principiel sag om retten til veganske og vegetariske måltider i daginstitutioner.
8. februar 2024
Berit Ertmann

Torsdag den 11. januar, var vi i retten i Hjørring for at få afgjort en vigtig og principiel sag om retten til veganske og vegetariske måltider i offentlige køkkener. En sag, der har været meget omtalt i medierne.

I dag, torsdag den 8. februar, faldt dommen entydigt ud til vores fordel. Jammerbugt Kommune forskelsbehandlede en vegansk familie, da den nægtede familien at få serveret veganske måltider til deres datter og samtidig sagde nej til, at familien kunne tage en madpakke med til datteren.

Det var os i Dansk Vegetarisk Forening, som på vegne af parret Mia og Simon Kjær Brinkmann førte sagen. De kom i klemme i systemet, da deres datter skulle i børnehave i Jammerbugt Kommune. Argumentet fra os og vores advokat Dorthe Kynde Nielsen fra &Foldschack-advokater har været og er fortsat, at det er et udtryk for forskelsbehandling af veganske og vegetariske familier, når de dels bliver tvunget til at deltage i en madordning, der indeholder kød og andre animalske fødevarer, og dels bliver nægtet at give deres børn madpakke med hjemmefra.

Retten i Hjørring var enig i alle disse punkter!

I dommen står der bl.a.:
"Retten finder, at (datteren) ved den manglende mulighed for at få serveret udelukkende vegansk kost i den ønskede børnehave og samtidige nægtelse af at medbringe egen madpakke blev behandlet ringere end børn, der ikke lever efter en vegansk overbevisning, da hun alene som følge af sin veganske overbevisning blev afskåret fra at benytte den kommunale daginstitution, som hendes forældre vurderede, var bedst for hende. Hun var derved udsat for indirekte forskelsbehandling. Forskelsbehandlingen kan, som sagen er oplyst for retten, ikke anses for saglig og rimeligt begrundet, og den er derfor i strid med Den Europæiske Menneske-rettighedskonventions artikel 14 sammenholdt med artikel 9. 

Forskelsbehandlingen kan, som sagen er oplyst for retten, ikke anses for saglig og rimeligt begrundet, og den er derfor i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14 sammenholdt med artikel 9."

Du kan læse meget mere om retssagen i vores artikel her.

I Dansk Vegetarisk Forening mener vi, at dommen er en enorm sejr for veganske familier, der er i klemme i det offentlige system og finder det svært at leve efter deres etiske overbevisning, fordi systemet er indrettet til at tilgodese én slags kost: “Normalkosten” med kød, mælk og æg. Vi har nu fået rettens ord for, at det er i strid med menneskerettighederne at gøre det umuligt for mennesker at leve efter deres overbevisning som veganere. Vigtigheden af dette kan ikke underdrives.

Vi kommer til at følge alle disse sager til dørs og fortsætte kampen. Du kan hjælpe os ved at blive medlem af Dansk Vegetarisk Forening eller støtte os med et valgfrit beløb. Så kan vi fortsætte arbejdet!

Baggrunden for retssagen:

Justitsministeriet har, på baggrund af en række domme ved Menneskerettighedsdomstolen, i et svar til Folketinget i februar 2020 anerkendt, at vegetarer og veganere er beskyttet af Menneskerettighedskonventionen og formentlig i nogle situationer har ret til at få serveret vegetariske og/eller veganske måltider i offentlige institutioner.

Institut for Menneskerettigheder har derfor anbefalet Dansk Vegetarisk Forening at få prøvet en række konkrete sager ved en domstol, så det kan blive afklaret, hvornår man har denne rettighed. Sagen i Hjørring er en direkte konsekvens af denne opfordring. Sagen er desuden blevet til virkelighed på baggrund af donationer fra mere end 1.500 borgere.

TV 2 var med, da vi fik dommen den 8. februar.

I DVF mener vi, at det mest hensigtsmæssige vil være, at det er muligt at få et 100 % plantebaseret måltid i ALLE offentlige køkkener. Også i børnehaver. Ikke alene kan plantebaserede måltider imødekomme mange forskellige kosthensyn, så der ikke skal laves for mange forskellige retter, plantebaserede fødevarer er også billigere i indkøb og mere klimavenlige. Dermed vil det være positivt både for kommunernes og regionernes økonomi og klimaaftryk såvel som borgernes sundhed, hvis plantebaserede måltider bliver tilgængelige for dem, der ønsker det.

Alternativt håber vi, at domstolene kommer frem til, at det som minimum i alle landets kommuner altid skal være muligt for veganske familier at give deres børn frokost med hjemmefra, som børnene kan spise til dagens måltider sammen med de andre børn.

Fødevarestyrelsen skriver i øvrigt i sin vejledning om vegetarisk og vegansk mad i dagtilbud, at “dagtilbuddet kan give forældre, der ønsker at deres barn får vegansk mad, mulighed for at give barnet en madpakke med”.

Der er altså, som vi ser det, intet, der lovmæssigt står i vejen for at give veganske familier friheden til at vælge. Og at nægte forældre den frihed er udtryk for diskrimination.

TAK til Mia og Simon, som har valgt at tage denne kamp ved domstolene. Det gør de, fordi de håber, at deres kamp kan gavne mange andre, der er i en lignende situation.
Sagen er kun blevet mulig for os at løfte, fordi omkring 1.500 borgere har støttet den økonomisk. Hjertelig tak for jeres opbakning.

 

Back To Top