Skip to content

Plantefonden får 60 mio. kr. ekstra med ny politisk aftale

Dansk Vegetarisk Forening glæder sig over, at der med aftalen om Grøn Fond bliver investeret mere i Fonden for Plantebaserede Fødevarer i 2025 og 2026. "Helt nødvendigt at området bliver prioriteret", lyder beskeden.
16. april 2024
Berit Ertmann

Der er gode nyheder i den netop offentliggjorte politiske aftale om Grøn Fond.

Politikerne er således enige om at afsætte 30 mio. kr. til Fonden for Plantebaserede Fødevarer i 2025 og yderligere 30 mio. kr. i 2026. I alt 60 mio. kr. ekstra. Dette sker, idet politikerne er enige om, at man ønsker at fremme plantebaserede fødevarer.

Dansk Vegetarisk Forening roser politikerne for at afsætte flere ressourcer til dette område. Der skal investeres massivt på alle parametre inden for plantebaserede fødevarer, hvis Danmark ønsker positionen som grønt foregangsland inden for det plantebaserede.

“Der er ingen tvivl om, at fremtidens fødevareproduktion kommer til at basere sig på planter. Og det er dejligt, at der fortsat er bred opbakning i Folketinget til at understøtte udviklingen af fremtidens plantebaserede fødevarer. Det sender et stærkt signal til resten af verden om, at plantebaserede fødevarer er fuldstændig afgørende for den grønne omstilling – og at Danmark derfor bliver ved med at prioritere området,” siger generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl.

Plantefond har vakt interesse i udlandet

Etableringen af Plantefonden i Danmark såvel som den nationale handlingsplan for plantebaserede fødevarer har med rette fået stor positiv opmærksomhed fra udlandet.

Aftalen om Grøn Fond viser ifølge Rune-Christoffer Dragsdahl, at politikerne er villige til at sætte handling bag ambitionerne for at bakke op om den positive udvikling.

Der har været utrolig stor søgning i Plantefondens første runder, og derfor er det ubetinget positivt, hvis fonden fremover kan imødekomme flere kvalificerede ansøgninger.

Anbefalingerne fra eksperterne på flere af landets universiteter går samtidig på, at der skal investeres mindst 600 mio. kr. årligt i en målrettet indsats for plantebaserede fødevarer. Aftalen om Grøn Fond er et nødvendigt og godt skridt på vejen, men i kommende forhandlinger er der ifølge Dansk Vegetarisk Forening behov for at prioritere fremtidens fødevarer endnu højere.

Back To Top