Skip to content

Arv og testamente

Gør en forskel for dyr, mennesker og global bæredygtighed - også når du ikke selv er her længere.

For mange år siden indskrev et idealistisk menneske DVF i sit testamente. Den arv, som vi dengang modtog, kommer os stadig til gode den dag i dag, og det er vi dybt taknemmelige over.

I Dansk Vegetarisk Forening arbejder vi hver dag for, at plantebaserede måltider og produkter bliver tilgængelige for alle, ligesom vi kæmper for et mere plantebaseret fødevaresystem til gavn for dyr, mennesker og global bæredygtighed.

Vi mener, at hvert plantebaseret måltid gør en forskel og derfor er det en hjertesag for os, at man altid kan få et plantebaseret måltid i alle offentlige køkkener, og at det bliver endnu lettere andre steder i samfundet f.eks. på spisesteder og private arbejdspladser.

For at skabe et mere plantebaseret fødevaresystem, er det vigtigt, at vi skaber de rette politiske rammer, indgår partnerskaber med andre grønne organisationer, samarbejder med erhvervslivet og engagerer borgerne i vores kampagner.

Hvis du betænker DVF i dit testamente kan din omtanke for for dyr, mennesker og global bæredygtighed fortsætte med at gøre en stor forskel.

Vi skal som velgørende forening ikke betale arveafgift, så alt hvad du skænker, går til arbejdet for et mere plantebaseret fødevaresystem til gavn for dyr, mennesker og global bæredygtighed.

Det Gode Testamente

Vi samarbejder med Det Gode Testamente som er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer, som er gået sammen for at være bedre til at hjælpe og støtte dig, der overvejer at testamentere til velgørenhed.

Med vores medvirken i Det Gode Testamente ønsker vi at fortælle om mulighederne, inspirere og forhåbentlig være med til at sætte nogle overvejelser i gang i forhold til arv og testamente.

Læs mere om Det Gode Testamente 

Det kan være svært at starte samtalen – det ved vi godt

Derfor sætter vi i uge 37, sammen med alle vores organisationer, fokus på den gode samtale om arv og testamente.

I forbindelse med Testamenteugen ønsker vi at gøre det nemmere at åbne for de dybe og meningsfulde samtaler i trygge omgivelser, og derfor har vi lavet et sæt samtalekort til netop dette formål.

Download samtalekortene

Klik her for at downloade samtalekortene som PDF.

Download tjeklisten fra Det Gode Testamente og få et overblik samt bliv klædt på til at oprette testamente, inden du tager kontakt til en advokat.

Vidste du, at dine arvinger i nogle tilfælde kan få en STØRRE arv, hvis du også betænker DVF?

I testamenter skelner man mellem tre typer arvinger – groft skitseret er de som følger:

Ægtefæller og velgørende foreninger, som ikke skal betale arveafgift (boafgift)

Nært beslægtede såsom børn og forældre, som skal betale 15 % i afgift

Søskende og andre slægtninge, som skal betale 36,25 % i afgift

Afhængigt af hvem som skal arve dig og hvor stor arven er, vil det typisk betyde følgende:

  • Hvis der kun er en ægtefælle, som skal arve dig, så vil en eventuel arv til DVF gå fra dette beløb. Der vil altså ikke være nogen fordel for ægtefællen. Men begge parter vil arve dig uden afgifter.
  • Hvis dine børn, forældre eller andre nært beslægtede skal arve dig, så vil en eventuel arv til DVF gå fra det beløb, de kan arve. Men de skal betale en afgift på 15 %, hvilket DVF ikke skal. Så i dette tilfælde vil en eventuel arv til DVF betyde, at en større del af din arv går til arvingen og foreningen til sammen og en mindre del end ellers bliver en afgift, som havner i statskassen.
  • Hvis der er søskende og andre slægtninge, som skal arve dig, så vil det i en del tilfælde kunne betale sig at testamentere 30 % af arven til DVF, mod at DVF betaler afgifterne for de andre arvinger. Afhængigt af arvens størrelse betyder det, at disse arvinger samlet set kan ende med at få en større arv udbetalt, end de ellers ville, samtidig med at du altså tilgodeser DVF. Denne model kaldes 30 %-løsning og du kan lære mere om denne her.

Har du spørgsmål til DVF om arv og testamente?

Ring på 7179 1508 eller skriv til Louise Johansen på louisejohansen@vegetarisk.dk.
Du kan også sende en besked ved at bruge nedenstående kontaktformular.

    Back To Top