ARV OG TESTAMENTE

Gør verden mere vegetarisk, også når du ikke selv er her længere

For mange år siden indskrev et idealistisk menneske DVF i sit testamente. Den arv, som vi dengang modtog, kommer os stadig til gode den dag i dag, og det er vi dybt taknemmelige over.

Du kan også støtte arbejdet for en grønnere verden, når du ikke selv er her længere, hvis du betænker DVF i dit testamente. Vi skal som velgørende forening ikke betale arveafgift, så alt hvad du skænker, går til den vegetariske sag.

Har du spørgsmål om arv og testamente?

Ring på 50 56 18 17 eller skriv til kontakt@vegetarisk.dk

Vidste du, at dine arvinger i nogle tilfælde kan få en STØRRE arv, hvis du også betænker DVF?

I testamenter skelner man mellem tre typer arvinger – groft skitseret er de som følger:

1. Ægtefæller og velgørende foreninger, som ikke skal betale arveafgift (boafgift)

2. Nært beslægtede såsom børn og forældre, som skal betale 15 % i afgift

3. Søskende og andre slægtninge, som skal betale 36,25 % i afgift

Afhængigt af hvem som skal arve dig og hvor stor arven er, vil det typisk betyde følgende:

1. Hvis der kun er en ægtefælle, som skal arve dig, så vil en eventuel arv til DVF gå fra dette beløb. Der vil altså ikke være nogen fordel for ægtefællen. Men begge parter vil arve dig uden afgifter.

2. Hvis dine børn, forældre eller andre nært beslægtede skal arve dig, så vil en eventuel arv til DVF gå fra det beløb, de kan arve. Men de skal betale en afgift på 15 %, hvilket DVF ikke skal. Så i dette tilfælde vil en eventuel arv til DVF betyde, at en større del af din arv går til arvingen og foreningen til sammen og en mindre del end ellers bliver en afgift, som havner i statskassen.

3. Hvis der er søskende og andre slægtninge, som skal arve dig, så vil det i en del tilfælde kunne betale sig at testamentere 30 % af arven til DVF, mod at DVF betaler afgifterne for de andre arvinger. Afhængigt af arvens størrelse betyder det, at disse arvinger samlet set kan ende med at få en større arv udbetalt, end de ellers ville, samtidig med at du altså tilgodeser DVF.

Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående muligheder, så kontakt DVF, din advokat eller Dokument 24. Hvis du opretter testamentet hos Dokument 24, så er det gratis, når du har skrevet DVF ind i testamentet.

Skriv her og klik på Enter for at søge