Skip to content

DVF får international hæder: En af verdens bedste til at hjælpe dyr

24. november 2022
Berit Ertmann
standout-charity-v2

Onsdag den 23. november 2022

Den internationale evaluator af velgørende organisationer, Animal Charity Evaluators (ACE), har i år valgt at hædre Dansk Vegetarisk Forening med en særlig anbefaling. Dansk Vegetarisk Forening har fået blåstemplingen som “Standout Charity”.

Anbefalingen kommer efter en omfattende evaluering af foreningens aktiviteter, effektivitet, ledelse og organisationskultur, som blev foretaget i sensommeren 2022.

I år er der 15 anbefalede organisationer fra hele verden på ACE’s liste. Det er første gang, at Dansk Vegetarisk Forening er blevet evalueret, og organisationen stryger således direkte ind blandt verdens mest effektive.

DVF’s generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl er beæret over, at foreningen nu er blandt de anbefalede velgørende organisationer.

“Vi er utrolig stolte over, at Animal Charity Evaluators har valgt at anbefale os som Standout Charity. Det viser, at vores arbejde har en stor effekt, og det slår vores status fast som en organisation, der arbejder for at hjælpe flest mulige dyr ved at omstille vores mad og landbrug. Når vi arbejder for at forbedre vores miljø, bremse klimaforandringerne og øge menneskers sundhed, bidrager det samtidig til, at færre dyr skal lide i det intensive landbrug,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Hædret for særlig unik og effektiv metode

Helt konkret betyder anbefalingen fra ACE, at donorer og medlemmer kan være sikre på, at deres midler bliver brugt effektivt og med de bedst mulige resultater.

“De vigtigste værktøjer, som DVF benytter (vidensopsamling og kapacitetsopbygning), vil med al sandsynlighed øge tilgængeligheden af ikke-animalske produkter og styrke bevægelsen til gavn for dyr. Foreningens arbejde med at fremme plantebaseret udvikling i Danmark gennem Plantebaseret Videnscenter er en særlig unik og effektiv måde at styrke overgangen til en plantebaseret kost,” står der i den netop offentliggjorte anbefaling fra ACE, hvori det også bemærkes, at DVF har udmærket sig særligt på flere parametre, hvilket ifølge ACE giver en “fremragende mulighed for donorer”.

I anbefalingen står der også, at DVF arbejder med effektive strategier på vigtige kerneområder. Her fremhæver ACE især samarbejdet med erhvervslivet og det politiske arbejde for at gøre grønne måltider og plantebaserede produkter mere tilgængelige såvel som gøre rammevilkårene bedre for den plantebaserede udvikling.

Du kan læse mere om evalueringsprocessen her: https://animalcharityevaluators.org/charity-reviews/evaluating-charities/evaluation-process/

I DVF arbejder vi for en markant reduktion i antallet af dyr i det intensive industrielle landbrug, der ikke blot påvirker millioner af landbrugsdyr direkte, men også er en trussel mod vilde dyr og vigtige bestøvere gennem tab af levesteder, forurening og påvirkning fra klimaforandringerne. Gennem udviklingen af en mere plantebaseret fødevarekæde fra jord til bord vil bedre vilkårene for alle dyrearter. Dét er kernen i det arbejde, Dansk Vegetarisk Forening udfører.

Du kan læse mere om vores øvrige arbejde og resultater på http://staging-1685011656.vegetarisk.dk/det-goer-vi/

Back To Top