FORBRUG AF KØD GLOBALT

Der produceres 60 milliarder dyr årligt

Verdens landbrug producerer 60 milliarder dyr om året. I fremtiden forventes antallet af landbrugsdyr at stige til det dobbelte. Det vil naturligvis få endnu større konsekvenser for miljøet.

Flere mennesker i verden spiser mere kød

Flere mennesker i verden spiser mere kød
En årsag til stigningen i antallet af landbrugsdyr er, at verdens befolkning øges. Dertil kommer, at forbruget af kød pr. indbygger også forventes at stige. Der er i dag over 7 milliarder mennesker, og befolkningen ventes at stige til 10 milliarder i 2050.

Forbrug af kød

Danskere forbruger 95,2 kg kød om året i gennemsnit. Vi er blandt dem i verden, der spiser mest kød. USA og Kuwait topper dog listen med 120 kg. Kina ligger på cirka 65 kg, mens Indien er på cirka 5 kg. Det globale gennemsnit er cirka 43 kg per person.

Øget velstand, øget kødforbrug?

I flere udviklingslande stiger velstanden, og mange vælger at spise mere kød. I Kina har stigningen ifølge en norsk rapport været på hele 165 procent siden 1990.

Udviklingen er dog ved at vende i nogle lande, hvor de rigeste nu spiser mindre kød.

Mange danskere ønsker at spise mindre kød

58 % af danskerne har i forskellig grad et ønske om at spise mindre kød, og det gælder hele 72 % af de unge under 35 år. Det fremgår af en analyse, som Coop Analyse har gennemført. Se figuren. 2,5 % lever i øvrigt helt vegetarisk – blandt de unge er det 5,2 %.

Stigende bevidsthed om køds klimabelastning

Mange danskere har også gjort alvor af at skære ned på kødforbruget. Tænketanken Concito har i en undersøgelse spurgt, hvad danskerne har gjort for at reducere deres udledning af klimagasser. I 2016 havde en tredjedel reduceret kødforbruget. Det er tæt på en fordobling i forhold til 2014. Navnlig unge reducerer kødforbruget. Se figuren.

Skriv her og klik på Enter for at søge