Skip to content

Forbrug af kød

Verdens befolkning stiger, og når der kommer flere mennesker til, spises der også mere kød. Dertil kommer, at forbruget af kød pr. indbygger også forventes at stige. Der er i dag over 7 milliarder mennesker, og befolkningen ventes at stige til 10 milliarder i 2050. På trods af dette ønsker flere og flere at skære ned på, eller helt at undgå, at spise kød.

Der produceres 60 milliarder dyr årligt

Verdens landbrug avler og slagter omkring 60 milliarder dyr om året. I fremtiden forventes antallet af landbrugsdyr at stige til det dobbelte. Det vil naturligvis få endnu større konsekvenser for miljøet.

Forbrug af kød

Danskerne forbruger 95,2 kg kød om året i gennemsnit. Vi er blandt dem i verden, der spiser mest kød. USA og Kuwait topper dog listen med 120 kg. Kina ligger på cirka 65 kg, mens Indien er på cirka 5 kg. Det globale gennemsnit er cirka 43 kg per person.

Øget velstand, øget kødforbrug?

I flere udviklingslande stiger velstanden, og nogle af dem vælger at spise mere kød. I Kina har stigningen ifølge en norsk rapport været på hele 165 procent siden 1990.

Udviklingen er dog ved at vende i nogle lande, hvor de rigeste nu spiser mindre kød.

Mange danskere ønsker at spise mindre kød

58 % af danskerne har i forskellig grad et ønske om at spise mindre kød, og det gælder hele 72 % af de unge under 35 år. Det fremgår af en analyse, som Coop Analyse har gennemført. Se figuren. 2,5 % lever i øvrigt helt vegetarisk – blandt de unge er det 5,2 %.

Kødforbrug i Danmark

58 %
af danskerne ønsker at skære ned på kødet

72 %
af dem under 35 ønsker at spise mindre kød

5,2 %
af de unge lever helt vegetarisk

Stigende bevidsthed om køds klimabelastning

Mange danskere har også gjort alvor af at skære ned på kødforbruget. Tænketanken Concito har i en undersøgelse spurgt, hvad danskerne har gjort for at reducere deres udledning af klimagasser. I 2016 havde en tredjedel reduceret kødforbruget. Det er tæt på en fordobling i forhold til 2014. Navnlig unge reducerer kødforbruget. Se figuren.

Back To Top