YDERLIGERE LÆSESTOF OM BÆREDYGTIGHED

Hvis du vil vide mere om landbrugsdyrenes påvirkning af miljøet, kan du læse mere i Dansk Vegetarisk Forenings pjece om emnet

Der er i de senere år blevet udgivet rigtig mange videnskabelige artikler samt rapporter fra FN og NGO’er, der alle fremhæver miljøbelastningen ved produktionen af animalske fødevarer, især kød.

Den rapport, som har fået suverænt størst indflydelse, er rapporten Livestock’s Long Shadow, som blev udgivet i 2006 af FAO. Den er omfattende og detaljeret og kommer næsten hele vejen rundt om de mange problemer ved husdyrproduktion.

Tre år senere, i 2009, udgav FAO en rapport, der inddrager spørgsmålet om kostvaner og diskuterer, hvordan verden kan have en afbalanceret mængde landbrugsdyr. Rapporten hedder Livestock in the Balance og er fyldt med fremtidsprognoser og detaljerede referencer til bl.a. hvor meget kød og mælk, der spises i hvert eneste af verdens lande.

En arbejdsgruppe nedsat af Helsedirektoratet i Norge har udarbejdet en rapport med information og viden om kost og bæredygtighed, Bærekraftig kosthold. Rapporten er rettet mod norske forhold, men indeholder også global viden og information. Der er henvisninger til information fra blandt andet FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).

Rapporten “Sådan ligger landet”, som udgives af Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening hvert år, indeholder righoldig information om landbrugets påvirkning af landskab, miljø klima, dyrevelfærd med mere. (find link til nyeste udgivelse).

I rapporten Klimavenlige Madvaner udgivet i 2019 ser tænketanken CONCITO nærmere på potentialet i samt mulighederne for at reducere fødevaresystemets drivhusgasudledninger gennem ændrede forbrugsmønstre.

Litteratur om bæredygtighed, miljø og klima:

Meat: A Benign Extravaganza (2010)
af Simon Fairlie

Livestock’s Long Shadow (2006)
af Henning Steinfeld

Meat: A Natural Symbol (1991)
af Nick Fiddes

The Omnivore’s Dilemma (2006)
af Michael Pollan

In Defense of Food (2008)
af Michael Pollan

EAT Lancet-rapporten

Skriv her og klik på Enter for at søge