BÆREDYGTIGHED

Spis vegetarisk: Verden har brug for det

Hvis man ser på fire af klodens alvorligste miljøproblemer – vandforbrug, vandforurening, skovrydning og udryddelse af dyre- og plantearter – så er kødspisning den største kilde. Og i forhold til global opvarmning er kødspisning er en af de største årsager.

Vi er syv milliarder mennesker i verden, men der produceres hvert år 60 milliarder dyr. I fremtiden forventes antallet af landbrugsdyr at stige til det dobbelte. Det vil naturligvis få endnu værre konsekvenser for miljøet.

Det er desuden en ineffektiv måde at bruge ressourcerne på i en verden, hvor knap 800 millioner mennesker går sultne i seng hver dag.

Vidste du, at produktionen af kød, mælk og æg:

 • misbruger over halvdelen af verdens afgrøder som foder til landbrugsdyr?
 • sluger knap halvdelen af verdens drikkevand?
 • er verdens største kilde til vandforurening?
 • er den væsentligste årsag til afskovning?
 • spiller den største rolle for udryddelse af dyre- og plantearter?
 • udleder mindst 18 % af de menneskeskabte drivhusgasser?

”En væsentlig reduktion af indvirkningen [på miljøet] kan kun lade sig gøre ved en betydelig global kostændring, væk fra animalske produkter.
FNs miljøprogram (UNEP)

Læs mere:
Workshops for skoleelever
om kød og bæredygtighed

”Den bedste løsning ville være, hvis vi alle blev vegetarer.
Yvo de Boer, leder af FNs klimaagentur (UNFCCC)

”Kød betyder stort vandspild og skaber en masse drivhusgasser. Det lægger et enormt pres på verdens ressourcer. En vegetarisk kost er bedre.
Lord Nicholas Stern, klimaøkonom og rådgiver for den britiske regering

Der er i de senere år blevet udgivet rigtig mange videnskabelige artikler samt rapporter fra FN og NGO’er, der alle fremhæver miljøbelastningen ved produktionen af animalske fødevarer, især kød.

Den rapport, som har fået suverænt størst indflydelse, er rapporten Livestock’s Long Shadow, som blev udgivet i 2006 af FN’s fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Det er en omfattende og detaljeret rapport, der kommer næsten hele vejen rundt om husdyrproduktionens mange forskellige skyggesider, uden dog at stille spørgsmålstegn ved hvad folk putter i munden.

Tre år senere, i 2009, udgav FAO en rapport, der inddrager spørgsmålet om kostvaner og diskuterer, hvordan verden kan have en afbalanceret mængde landbrugsdyr. Rapporten hedder Livestock in the Balance og er fyldt med fremtidsprognoser og detaljerede referencer til bl.a. hvor meget kød og mælk, der spises i hvert eneste af verdens lande.

I rapporten Livestock in the Balance kan du læse mere om temaerne:

 • Ressourcespild
 • Sult og fattigdom
 • CO2 & Klima
 • Skove & Dyreliv
 • Vandforbrug
 • Vandforurening
 • Fisk & Dambrug
 • Epidemier

Skriv her og klik på Enter for at søge