Veganere og vegetarer bliver desværre ofte spist af med utilstrækkelig kost under indlæggelse på danske hospitaler. DVF ønsker at give alle adgang til et mættende og nærende plantemåltid.
Veganere og vegetarer bliver desværre ofte spist af med utilstrækkelig kost under indlæggelse på danske hospitaler. DVF ønsker at give alle adgang til et mættende og nærende plantemåltid.

Kommuner og regioner stævnet for forskelsbehandling af vegetarer og veganere

Tirsdag den 21. juni 2022

Dansk Vegetarisk Forening har i over fem år kæmpet for, at alle skal have mulighed for at vælge et nærende plantemåltid i alle landets offentlige køkkener. Nu skal fire vigtige sager om forskelsbehandling afgøres ved domstolene. Over 1.300 danskere har doneret til retssagerne.

Er det et udtryk for forskelsbehandling, når hospitaler, daginstitutioner og andre offentlige køkkener undlader at tilbyde vegetarer og veganere et reelt alternativ til den konventionelle mad med kød og andre animalske produkter? Ja, mener Dansk Vegetarisk Forening, som har stævnet to kommuner og to regioner – Jammerbugt Kommune, Københavns Kommune, Region Sjælland og Region Hovedstaden – for forskelsbehandling. 

Retssagerne er støttet af over 1.300 borgere, der gennem donationer har indsamlet knap 450.000 kr. 

Familier møder store udfordringer

Alle fire sager handler om borgere, der lever vegetarisk eller vegansk, men som har mødt store udfordringer i de offentlige køkkener. Alle har de tilfælles, at de er blevet forskelsbehandlet på hospitaler og i daginstitutioner, i det de ikke har haft et reelt alternativ til måltiderne med animalske produkter. Dansk Vegetarisk Forening har gennem lang tid forsøgt med dialog med institutioner og inspiration til politikerne, men det er endnu ikke lykkedes at sætte plantebaserede alternativer på menukortet i køkkener over hele landet.

“Vi ville ønske, at det ikke var nødvendigt at gå rettens vej for at sikre veganere og vegetarers ret til at spise måltider uden animalske produkter. Men der er desværre en udbredt forskelsbehandling af familier og borgere, der ønsker nærende, plantebaserede måltider – også når de er indlagt på danske hospitaler, i psykiatrien, på plejehjem og når de sender deres børn afsted i daginstitution. Derfor må vi nu prøve spørgsmålet ved domstolene,” siger Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl. 

Advokat: Et vigtigt søgsmål

Af stævningerne fremgår det, at “når offentlige institutioner såsom hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, undervisningsinstitutioner, fængsler mv., er ansvarlige for og enten finansierer eller opkræver betaling for at levere måltider til borgere, så er det helt afgørende, at det offentlige ikke forskelsbehandler borgerne, f.eks. på grund af deres overbevisning”.

Det er Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 samt diskriminationsforbuddet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 14, der er omdrejningspunktet i alle fire sager. Justitsministeriet har tidligere anslået, at spørgsmålet kan være omfattet af EMRK artikel 9, men at “spørgsmålet om, hvorvidt EMRK artikel 9 indebærer en positiv forpligtelse til at sikre, at personer kan få serveret vegetariske og/eller veganske måltider på offentlige institutioner, vurderes at bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde”. 

Det er advokat Dorthe Kynde Nielsen, der er partner i & Foldschack Advokatpartnerselskab, som fører sagen på vegne af Dansk Vegetarisk Forening og familierne. Hun vurderer, at søgsmålet er vigtigt i forhold til at få fastslået, om – og i hvilket omfang – det offentlige rent juridisk har pligt til at tilbyde alternativer til en animalsk kost. 

Veganere og vegetarer bliver desværre ofte spist af med utilstrækkelig kost, bl.a. under indlæggelse på danske hospitaler. DVF ønsker at give alle adgang til et mættende og nærende plantemåltid.

“Det er vigtigt, at det offentlige sikrer lige vilkår for alle. Det betyder, at offentlige institutioner må sørge for ikke blot en ordning til de, der foretrækker at spise kød, men også til vegetarer og veganere. Ellers er der tale om uretmæssig forskelsbehandling. Når vi har udvalgt fire sager er det for at sætte fokus på, at dette ikke blot er et enkeltstående problem, men at vegetarer og veganere på tværs af Danmark oplever at blive forskelsbehandlet,” forklarer Dorthe Kynde Nielsen. 

“Det kan ikke være rigtigt”

Dansk Vegetarisk Forening fungerer i alle fire sager som mandatar for de berørte borgere. 

“Det kan ikke være rigtigt, at syge borgere skal spises af med en banan, et stykke rugbrød eller en grøn salat til aftensmad, eller at en fødende kvinde skal tage sin egen mad med på hospitalet. Det kan heller ikke være rigtigt, at en børnefamilie skal bruge en ekstra times transporttid hver dag, fordi deres nærmeste institution ifølge kommunens politik ikke må vise hensyn. Det, vi hører fra vegetarer og veganere over hele landet, er, at de bare ønsker et rigtigt alternativ til de måltider, andre får serveret, og det mener vi ærlig talt ikke er for meget at bede om,” lyder det fra generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl, der samtidig retter en varm tak til de borgere, der har været med til at gøre retssagerne til en realitet.

Det er Institut for Menneskerettigheder, der har anbefalet Dansk Vegetarisk Forening at få prøvet en række konkrete sager ved en domstol, så det kan blive afklaret, hvornår man som vegetar eller veganer har denne rettighed.

Du kan læse meget mere og støtte retssagerne her.

Seneste nyt

Skriv her og klik på Enter for at søge