Velbesøgt konference: Hvad skal vi spise i fremtiden, og hvor skal det komme fra?

Velbesøgt konference: Hvad skal vi spise i fremtiden, og hvor skal det komme fra?

Dansk Vegetarisk Forening, Dansk Erhverv og Plantebevægelsen holdt den 5. maj en velbesøgt konference med fokus på fødevarekrisen og fremtidens fødevareforsyning. Verden står midt i en fødevare- og forsyningskrise. Samtidig kalder klimaforandringerne og Danmarks mål om 70 % CO2-reduktion i 2030 på en omstilling af fødevareerhvervene med fokus på innovation og bæredygtighed.

Den lærerige konference bød bl.a. på oplæg af Lars Koch fra Oxfam Ibis, Klimarådet, forskere og historiker Daniel Henschen, en politisk paneldebat samt nyeste markedsdata fra Plantebaseret Videnscenter. Deltagerne blev bl.a. klogere på, hvad der har skabt den nuværende fødevarekrise, hvad den har af konsekvenser, og hvilke løsninger der kan findes globalt.

“Klimakrisen, som vi oplever, og som har fatale konsekvenser, er vores skyld. Det er de rige lande, der har skabt den krise. Det er jer, det er mig, det er os, som har skabt den krise, som nu rammer sårbare mennesker. Vi skal ændre den måde, vi forbruger, producerer og handler på,” lød det fra Lars Koch, der er generalsekretær i Oxfam Ibis.

Han slog samtidig et slag for, at vi reducerer vores ubæredygtige produktion og forbrug af kød. Det vil først og fremmest frigøre store arealer af landbrugsjord til fødevareproduktion. Andre løsninger på fødevarekrisen kunne være at dyrke mere økologisk, så vi frigør os fra kunstgødning, og stoppe brugen af biobrændsel.

Også lektor Christian Bugge Henriksen fra KU og lektor Margrethe Therkildsen fra Institut for Fødevarer på AU kom med deres bud på, hvordan en mere plantebaseret produktion i Danmark kan være med til at løse kommende fødevare- og forsyningskriser. Og Ulrich Bang fra Dansk Erhverv var klar med en direkte opfordring til politikerne:

“Sæt nu et ambitiøst mål for produktionen af grønne proteiner. Det blev gjort med vedvarende energi, der blev sat et mål, og det blev et kæmpestort eksporteventyr. Det er tid til at gøre det samme med de grønne proteiner,” sagde han.

En af hovedpointerne, der gik igen under hele konferencen fra flere oplægsholdere, var, at de offentlige køkkener i Danmark bør servere mad, der i højere grad afspejler de officielle kostråd. Det vil bl.a. sige meget mere grønt og langt mindre kød.

“Hvis de offentlige køkkener serverede mad, der minimum lever op til kostrådene, ville det virkelig rykke,” sagde Malte Clausen, der er næstformand i Plantebranchen. 

Seneste nyt

Skriv her og klik på Enter for at søge