pexels-photo-69170

Debatindlæg: "Politikere, vågn op: Omlæg dansk landbrug fra animalsk til plantebaseret"

“Er kød værd at (ud-)dø for”, spørger frivillig for DVF Jette Rosenkvist os i dette debatindlæg på Globalen.dk.

I indlægget beskriver Jette en række videnskabelige analyser udgivet inden for de seneste år, som belyser klodens nuværende klimaproblemer og -tilstand. Det er et dystert billede, der bliver tegnet, og som Jette skriver, så bør denne viden få politikere og andre beslutningstagere til at begynde at handle på problemerne.

“I samtlige advarsler spiller husdyrproduktion en hovedrolle, idet den netop er hovedårsagen til afskovning, biodiversitetstab og vandforurening. (…) Til eksempel kan nævnes, at en malkeko på livstidsbasis udleder drivhusgas svarende til at køre fem gange rundt om jorden i bil.”

Kødproduktionen er en stor synder, og politikere bør vågne op og omlægge “ (…) dansk landbrug fra animalsk til plantebaseret og lægge miljøafgift på fødevarer.”

Læs debatindlægget her

Skriv her og klik på Enter for at søge