Skip to content

Stor rapport: Danske pensionsselskaber bør droppe nye investeringer i intensiv animalsk fødevareproduktion

De danske pensionsselskaber bør sætte konkrete mål for at bidrage til en fødevareproduktion, der imødegår klima- og biodiversitetskrisen. Det kan de gøre ved at investere i plantebaserede fødevarer.
11. juni 2024
Berit Ertmann

Den intensive animalske fødevareproduktion er en af de største årsager til global afskovning, vandforurening og CO2-udledning. Derfor er en omstilling af vores fødevareproduktion nødvendig for at indfri målsætninger for klimaet og biodiversiteten. I den omstilling har de danske pensionsselskaber en gylden mulighed for at bidrage positivt til en fødevareproduktion, der imødegår de udfordringer.

Det kan de gøre ved at omlægge investeringer fra den intensive animalske fødevareproduktion til plantebaseret fødevareproduktion.

HELE RAPPORTEN KAN LÆSES HER

I den netop udgivne rapport ”Hjælp biodiversitet og klima gennem plantebaserede investeringer”, der er udarbejdet af Dansk Vegetarisk Forening, Rådet for Grøn Omstilling, Greenpeace, Dyrenes Beskyttelse og Klimabevægelsen, har organisationerne gennemført en omfattende benchmarking af de ti største danske pensionsselskaber.

På syv parametre har man analyseret selskaberne nuværende indsatser på fødevareområdet.

Rapporten viser, at pensionsselskaberne stadig har lang vej igen med hensyn til at bidrage til en mere bæredygtig fødevareproduktion. Området fylder ikke meget hos selskaberne, da det udgør en lille del af de samlede investeringer. Til trods for dette har selskaberne samlet set flere milliarder investeret i fødevaresektoren. Og da selskaberne har så relativt få midler investeret, bør det også være relativt enkelt at lave omstillingen.

“Med rapportens resultater står det klart, at pensionsselskaberne har en unik mulighed for at afhjælpe de miljøkonsekvenser, det animalske landbrug fører med sig, samtidig med at de selv får pluspoint på deres miljøregnskaber. Ved at omlægge deres investeringer kan selskaberne nå meget tættere på deres egne ambitioner for at hjælpe biodiversiteten,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Som en guide til den omstilling indeholder rapporten ti konkrete anbefalinger, såsom:

  • Stop for nye investeringer i intensiv animalsk produktion.
  • Brug aktivt ejerskab til at skubbe i en plantebaseret retning.
  • Invester direkte i plantebaserede fødevareproduktioner.

“Vi sparer op til pension for at sikre en god fremtid for os selv og kommende generationer. Men pensionsselskabernes investeringer i industriel dyreproduktion truer i dag den fremtid. Det er lidt en no-brainer at pensionsselskaberne burde bruge vores penge til at fremme en mere plantebaseret og grøn fødevareproduktion, til gavn for os alle,” siger Christian Fromberg, der er kampagneleder for landbrug, skov og natur i Greenpeace.

Fødevareområdet på agendaen 

Rapporten når også frem til, at der er forskel på selskabernes indsatser på fødevareområdet. Syv ud af ti selskaber anerkender, at animalsk fødevareproduktion har negativ indflydelse på klima og biodiversitet. Alligevel er det kun et enkelt selskab, der har frasolgt animalske fødevareselskaber grundet forbindelser til skovrydning.

Men den indsats er ikke nok, og derfor er formålet med rapportens anbefalinger, at fremme investeringer i en mere plantebaseret retning til stor gavn for biodiversiteten, klimaet og dyrevelfærden.

“Det er glædeligt, at der for første gang er undersøgt, hvor langt pensionsselskaberne er med at understøtte udviklingen for større biodiversitet og bedre dyreliv. En omstilling af investeringer fra udnyttelse af industridyr til at fremme en plantebaserede alternativ kræver penge og kapital, hvor pensionsselskaberne kan bidrage aktivt. Vi anbefaler at pensionskasserne søger viden og erfaring om gode dyreliv i produktionen. De ti anbefalinger i denne rapport vil være et godt udgangspunkt til den proces. Mange selskaber har også kunder, som i fremtiden vil stille langt skarpere krav end de investeringer, som mange selskaber foretager i fødevareproduktionen,” siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

De seneste år har pensionsselskaberne fået et større fokus på biodiversiteten. Her kan de vinde meget ved at bidrage til en omstilling af fødevareproduktionen.

“Dansk landbrug og fødevareproduktion overskrider i dag flere af de planetære grænser. Ved at investere i en større plantebaseret produktion og virksomheder, der arbejder med plantemad og alternative proteiner, kan vi forbedre fødevareproduktionens påvirkning af flere af de planetære grænser på en gang, f.eks. tab af biodiversitet, ferskvand og arealanvendelse. Derfor er det også vigtigt at vores pensionsselskaber kommer på banen og tør investere i det plantebaserede,” siger Trine Langhede, rådgiver for Fødevarer og Bioressourcer i Rådet for Grøn Omstilling.

Benchmarking af pensionsselskaberne 

Dataindsamlingen til benchmarkingen omfatter spørgeskemaer sendt til pensionsselskaberne, dialogmøder med fem af selskaberne samt analyser af blandt andet årsrapporter og ESG-rapporter. Selskaberne blev vurderet på syv parametre, herunder investeringer i plantebaseret produktion, aktivt ejerskab og eksklusion af animalske fødevareproducenter.

Back To Top