KØD OG VANDFORURENING

Kødproduktion forurener vandet

Forbruget af kød er en af de væsentligste årsager til den mangel på rent drikkevand, som gennem mange år har været tiltagende og efterhånden kan mærkes i alle dele af verden. Landbrugsdyr er nemlig årsag til over halvdelen af vandforureningen globalt (FAO 2006).

Udledning fra landbrug gør skade på fiskebestande

Forureningen skyldes udledning af dyrenes afføring, antibiotika, hormoner, kemikalier fra behandling af læder samt sprøjtemidler brugt ved dyrkning af foder. Når forurenende stoffer som ammoniak, fosfor, nitrogen og antibiotika kommer ud i vandet, kan de gøre stor skade på fiskebestande og andet dyreliv blandt andet ved at øge forekomsten af alger, der afgiver giftige svovlbrinte og opbruger ilten i vandet.

Danske vandløb forurenes med zink og kobber på grund af gylle fra grise

Hvert fjerde danske vandløb indeholder mere zink end den grænse, som EU’s krav til vandkvaliteten foreskriver. Det viser en undersøgelse, som Ingeniøren refererer til. Undersøgelsen konkluderer også, at for de vandløb, der ligger ved landbrugsjorde, stammer 80 til 90 procent af zinken fra svinegylle. “Det er hævet over enhver tvivl, at zink og kobber kommer ud i store mængder på landbrugsjord med gyllen”, siger seniorforsker John Jensen fra Aarhus Universitet til Ingeniøren. Zink øger risikoen for antibiotikaresistente MRSA-stafylokokker og ødelægger landbrugsjord.

Skriv her og klik på Enter for at søge