Skip to content

Handlingsplan for plantebaserede fødevarer er banebrydende – men mangler konkrete mål

Efter lang ventetid offentliggjorde regeringen fredag den nationale handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Vi roser planen for at være internationalt banebrydende. Desværre følger finansieringen og de konkrete målsætninger ikke med ambitionerne.
13. oktober 2023
Berit Ertmann

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har fredag formiddag offentliggjort den længe ventede nationale handlingsplan for plantebaserede fødevarer, som er en del af landbrugsaftalen fra 2021. Af planen fremgår det bl.a., at regeringen ønsker at styrke og fremme den danske plantebaserede sektor som led i den nødvendige globale omstilling til flere plantebaserede fødevarer. Regeringens vision er, at Danmarks produktion og forbrug kan inspirere resten af verden.

Dansk Vegetarisk Forening, som er den centrale aktør på området i Danmark og sammen med andre organisationer har arbejdet for, at Danmark skulle få en sådan handlingsplan, roser planen for at have fokus på udviklingen hele vejen fra jord til bord. Noget, der har været efterspurgt længe.

“Danmark er det første land, der har udarbejdet en handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Derfor er planen i sig selv internationalt banebrydende. Det er også positivt, at der er fokus på så mange aspekter – fra forskning, produktudvikling og eksport af danske produkter til opkvalificering af køkkenprofessionelle. Vi har løbende fået henvendelser fra NGO’er, politikere og erhvervsliv i udlandet, der har ventet lige så spændt på handlingsplanen, som vi selv har,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening.

Eksempelvis kan det nævnes, at planen nævner opkvalificering af personale i de offentlige og private køkkener samt mere fokus på planterig kost i grundskolen og på de videregående uddannelser som et område, hvor der skal sættes ind. Noget, Dansk Vegetarisk Forening længe har påpeget som nødvendigt, hvis ambitionen om at gøre Danmark til et plantebaseret foregangsland skal lykkes.

Uklart, hvilke målsætninger man vil nå
Der er dog samtidig plads til en lang række forbedringer, hvis politikernes ambitioner skal indfries. F.eks. mangler der politikker for de offentlige køkkener, et eftersyn af alle relevante uddannelser samt ikke mindst finansiering i en helt anden skala. Plantefonden, som i efteråret lukkede sin første ansøgningsrunde til en pulje på 58 mio. kr., er blevet massivt oversøgt. Det tyder ifølge Dansk Vegetarisk Forening på, at det plantebaserede område stadig er voldsomt underfinansieret i forhold til behovet.

Anbefalingerne fra eksperterne på flere af landets universiteter går da også på, at der skal investeres mindst det seksdobbelte – anbefalet 600 mio. kr. årligt – i en målrettet indsats for plantebaserede fødevarer.

“Både vi og mange andre gode kræfter på det plantebaserede område er opsatte på at få missionen til at lykkes, men det kræver investeringer i alle dele af værdikæden, og her følger pengene altså på ingen måde med ambitionerne,” siger Rune-Christoffer Dragsdahl og peger ligeledes på, at den politiske plan mangler konkrete målsætninger i alle dele af planen:

“Der er rigtig mange flotte visioner i handlingsplanen, men det er uklart, hvilke målsætninger man vil nå, og hvordan man vil nå derhen. Hvis Danmarks konstruktive vej skal være et troværdigt alternativ til f.eks. Hollands fremgangsmåde, som medførte store demonstrationer i landet, skal der konkrete tal på visionerne. De konkrete målsætninger håber vi, at politikerne vil sætte i den kommende tid, og vi tilbyder gerne vores ekspertise på området for at sikre, at det her lykkes,” siger Dansk Vegetarisk Forenings generalsekretær.

Back To Top