Billede af fyldte butternut squash på en mørk baggrund

Her er de lokalpolitikere, som vil arbejde for flere grønne måltider - Det grønne valg 2021

Det grønne valg 2021 er Dansk Vegetarisk Forenings valgundersøgelse forud for kommunal- og regionsrådsvalget. Her kan du finde ud af, hvad dine lokale kandidater vil gøre for at fremme grønne måltider i kommunens køkkener – og på andre måder fremme en omstilling af mad og landbrug.

Svarene viser, at omkring 70 pct. af de kandidater til kommunalvalget, som har deltaget i undersøgelsen – 938 kandidater i alt – enten vil “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at de offentlige køkkener i kommunen skal tilbyde en vegetarisk valgmulighed, som kun består af vegetabilske fødevarer.

Det vil sige, at kandidaterne støtter en grøn valgmulighed på plejehjem, ældrecentre og ved kommunal madudbringning til ældre, i skoler, i daginstitutioner samt på kommunale arbejdspladser.

Ligeledes vil langt størstedelen, 211 svarende til ca. 92 pct., af de kandidater til regionsrådsvalget, som har deltaget, enten “arbejde aktivt for” eller “støtte”, at alle sygehuse og hospitaler i regionen skal tilbyde patienter en grøn valgmulighed.

Derudover er kandidaterne også blevet spurgt ind til deres holdning til en målsætning om CO2-reduktion for maden i de offentlige køkkener, flere midler til indkøb af klimavenlige og bæredygtige råvarer til madkundskab i skolerne – og mange andre ting, som er relevante lokalt.

Du kan se svarene fra alle kandidaterne fra din kommune og din region, som har deltaget i vores valgundersøgelse

Se resultaterne af valgundersøgelsen for regionsrådsvalget

Se resultaterne af valgundersøgelsen for kommunalvalget

Husk at selvom de enkelte kandidater vil arbejde for noget, er det ikke en garanti for, at resten af deres parti vil gøre det. Det er derfor en god idé at se på, hvad andre fra samme parti har svaret.

Omvendt, hvis du allerede ved, hvilket parti du vil stemme på, kan undersøgelsen måske hjælpe dig med at vælge, hvilken kandidat fra partiet, som du vil stemme på.

Husk at stemme tirsdag den 16. november. Du kan også brevstemme forud for valgdagen – se hvordan her. 

Om undersøgelsen:

 • Undersøgelsen er sendt ud til alle de opstillingsberettigede kandidater efterfulgt af en opfølgende rykker til dem, som ikke svarede. Spørgeskemaet er sendt ud på baggrund af lister modtaget fra partierne, og i de tilfælde, hvor partiet ikke har kunne hjælpe, har vi selv forsøgt at finde så mange e-mails som muligt. Vi kan således ikke garantere, at alle kandidater har modtaget et spørgeskema.
 • For lokallister har vi forsøgt at skaffe kandidaternes navne; hvis du stiller op for en lokalliste og ikke har modtaget vores undersøgelse, så er du velkommen til at skrive til michala.kildegaard@vegetarisk.dk, så du kan nå at komme med.
 • Undersøgelsen er gennemført i perioden 14. oktober til 26. oktober 2021.
 • 1.551 kandidater har svaret på valgundersøgelsen.

Om pointsystemet – ‘veggie-scoren’:

 • I tilsvarende valgundersøgelser på internettet rangeres svarene efter, hvor enig du er med kandidaterne. Da vi ikke har den type programmer til rådighed, har vi i stedet taget udgangspunkt i, hvor veggie-venlige svarene er.
 • Ved pointlighed rangeres kandidaterne efter parti-bogstav og derefter alfabetisk efter fornavn.
 • Hvert svar kan give 2, 1 eller 0 point. At ville arbejde aktivt for en grøn mærkesag giver 2 point. At ville støtte en grøn mærkesag uden at arbejde aktivt for den giver 1 point. Ikke at ville støtte sagen, at svare ‘ved ikke’ eller slet ikke at svare giver 0 point.
 • Den del af valgundersøgelsen som var målrettet kandidater til kommunalvalget bestod af 18 spørgsmål. Max. veggie-score for kandidater til kommunalvalget er 32 – 36 point, alt efter om kandidater anser kommunen som en land- eller bykommune.
 • Den del af valgundersøgelsen som var målrettet kandidater til regionsrådsvalget bestod af 9 spørgsmål. Max. veggie-score for regionsrådskandidater er 16 point.
 • Kandidater som både opstiller til regionsråds- og kommunalvalget har kunne svaret på begge dele af valgundersøgelsen
 • Kandidaternes personlige kostvalg er også med, da vi ved at mange vælgere er interesserede i, hvorvidt politikernes personlige handlinger i et vist omfang følger deres politik. De indgår dog ikke i pointberegningen, fordi vi ønsker at understrege, at selvom det er en faktor, så er det først og fremmest de politiske visioner, kandidaterne bør vurderes på.

Skriv her og klik på Enter for at søge