KØD OG VANDFORBRUG

Landbrug bruger meget ferskvand

Store dele af verden er ved at løbe tør for vand, og op mod 1 mia. mennesker mangler i dag adgang til rent drikkevand. Der er altså behov for, at vi værner om vores vandressourcer, så der også er vand i fremtiden.

Med en andel på 70 % af verdens samlede forbrug af ferskvand er landbruget i dag den sektor, der bruger mest vand overhovedet. 2/3 af dette, altså op mod 46 procent af verdens forbrug af ferskvand, går ifølge FN til produktion af animalske produkter.

Der er store forskelle regionalt set. I EU som helhed står landbruget for eksempel for 24 procent, men i Sydeuropa er der tale om op mod 80 procent. Det handler typisk om, hvorvidt der anvendes meget kunstvanding.

Produktion af kød bruger meget vand

Produktion af kød er yderst vandkrævende sammenlignet med planter. Produktion af 1 kg oksekød bruger ni gange så meget vand som produktion af 1 kg sojabønner, der er en god plantebaseret kilde til protein. Det fremgår af figuren her.

Skriv her og klik på Enter for at søge