stem

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen skulle have fundet sted søndag 19. april 2020, men er udskudt på ubestemt tid. Bestyrelsen forventer at kunne fastsætte en ny dato efter påske.

Årsregnskabet er tilgængeligt her.

Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Tidsrum: 13.00-17.00

Kom til vores ordinære generalforsamling og mød andre medlemmer samt mange af dem, som er aktive i foreningen til daglig.

Det eneste krav for at deltage er, at du er medlem.

Der vil være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, opfordrer vi til, at du sender en mail til vores bestyrelsesformand Kenneth på kenneth@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv. Det er ikke et krav, men det anbefales.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til kenneth@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vil som altid være frokost, kage og kaffe/te.

Eftersom foreningen vokser hurtigt i disse år, vil vi sætte pris på, at du sætter status til ‘Deltager’ inde på generalforsamlingens Facebook-begivenhed her, hvis du forventer at deltage, så vi har en idé om, cirka hvor mange der kommer i år. Hvis du ikke er på Facebook, må du meget gerne sende os en mail.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
b) 1 formand + 2 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
desuden 1 bestyrelsesmedlem (1 år)
c) 2 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt

Skriv her og klik på Enter for at søge