stem

Generalforsamling 20. juni 2020

OBS: Generalforsamlingen er flyttet til Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand. Den finder sted lørdag den 20. juni klokken 10.30 til 13.30. Bemærk ændret dato, tid og sted.
Forslag fra bestyrelsen kan ses her. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 
Deltagelse i generalforsamlingen kræver at du er medlem og tilmelding til generalforsamlingen. Tilmelding skal ske senest lørdag den 6. juni kl. 12.00 via linket her: https://www.collect.nu/DVF/Generalforsamling2020
 
Der vil til generalforsamlingen blive serveret én lækker økologisk sandwich udenfor i frokostpausen (og ikke kaffe og kage som tidligere angivet.) Egne drikkevarer skal selv medbringes, da vi jf. kulturhusets retningslinjer ikke må tilbyde forplejning inde i Kulturhuset.
Medlemmer, som er i risikogrupperne jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, eller er syge op til eller på selve dagen for generalforsamlingen, bedes oplyse dette ved tilmeldingen eller efterfølgende på kontakt@vegetarisk.dk, så de kan få en plads med ekstra afstand.
 
Til generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, send meget gerne en mail til vores bestyrelsesformand Kenneth på kenneth@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv.
 
Forslag fra medlemmer skal sendes til kenneth@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Dørene åbnes kl. 10.15; selve generalforsamlingen starter kl. 10.30.
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
a) Formand (3 år)
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (3 år, 3 år, 1 år)
c) 2 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt
Vi glæder os til at se jer!

Skriv her og klik på Enter for at søge