Skip to content

Generalforsamling 22. april 2023

22. marts 2023
DVF2
stem

Generalforsamling 22. april 2023

Dansk Vegetarisk Forenings generalforsamling 2023 afholdes lørdag den 22. april 2023 fra klokken 11.00 til 15.00 i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at du er medlem og tilmelder dig generalforsamlingen senest den 17. april. Stemmeret til generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen kræver ligeledes at du har været medlem i mindst tre måneder og ikke er i restance.

Du tilmelder dig generalforsamlingen via dette link: https://www.collect.nu/DVF/Generalforsamling2023

Til generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder.

Hvis du ønsker at stille op, så send gerne en mail til vores bestyrelsesleder Susanne på susanne.hoyer@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv og hvad du gerne vil bidrage med i DVF’s bestyrelse.

Forslag fra medlemmer skal sendes til susanne.hoyer@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen dvs lørdag 8. april.

Generalforsamlingen starter kl. 11.00.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Bestyrelsens beretning

5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse – se årsregnskabet her

6. Forelæggelse af budget for indeværende år

7. Fastsættelse af kontingent for næste år

8. Forslag fra bestyrelsen – se forslag til vedtægtsændringer her

9. Indkomne forslag

10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond

a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse

b) Indkomne forslag vedr. børnefonden

11. Valg:

a) 1 bestyrelsesleder (3 år)

b) 2 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)

c) 2 suppleanter (1 år hver)

d) 1 revisor (1 år)

e) 1 revisorsuppleant (1 år)

12. Eventuelt.

Årsregnskabet for 2022 kan downloades HER. Det blev tilgængeligt 22. marts 2022.

Vi glæder os til at se jer.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening

Back To Top