stem

Generalforsamling 2018

Generalforsamling – Lørdag 28. april 2018 kl. 12.30 til 17.00

Mødelokale 1 – Kulturhus Indre By
Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K

Kom til vores ordinære generalforsamling og mød andre medlemmer samt mange af dem, som er aktive i foreningen til daglig.

Det eneste krav for at deltage er, at du er medlem.

Der vil være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, opfordrer vi til, at du sender en mail til vores bestyrelsesformand Kenneth på kenneth@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv. Det er ikke et krav, men det anbefales.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til kenneth@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dørene åbnes kl. 12.30; selve generalforsamlingen starter kl. 13.00.
Der vil være gratis vegansk frokost ca. kl. 14.30 og kaffe m.v. ca. kl. 15.30.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse – downloades her
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen – læs her
9. Indkomne forslag – læs her
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
c) 4 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt

Skriv her og klik på Enter for at søge