"Markedet for planteprotein går kun én vej, og det er op"

I dag torsdag den 7. december debatterede Folketinget beslutningsforslaget om en pulje til mere økologi og plantebaserede valgmuligheder i de offentlige køkkener. Forslaget er fremsat af Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale Venstre, og spændingen rettede sig derfor især mod, hvad de øvrige partier ville sige.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) fik ordet som den første, og han sagde, at forslaget satte fokus på et vigtigt emne. Han fortalte, at han smagte en bøf lavet af planter, da han i september besøgte firmaet Impossible Foods i Californien, og han understregede: “Markedet for planteprotein går kun én vej, og det er op”. Ministeren mente dog, at det er markedet, som skal drive udviklingen også i de offentlige køkkener, og han sagde, at regeringen derfor ikke vil støtte forslaget.
(Vores kommentar: Danmark halter bagefter markedet, og der lyttes ikke til efterspørgslen fra de danske borgere, som ønsker grønne alternativer.)

Simon Kollerup, fødevareordfører for Socialdemokratiet, tilkendegav derpå, at det er et sympatisk forslag, og at Socialdemokratiet som udgangspunkt er positivt indstillede. Han anerkendte det stigende ønske efter plantebaseret kost, og han sagde, at Socialdemokratiet har stor respekt for folk, der lever vegetarisk. Simon Kollerup tilkendegav derpå, at der er en detalje vedrørende puljens kobling af det økologiske og det plantebaserede, som skal afklares, samt at Socialdemokratiet er forbeholdne overfor finansieringen af forslaget. Han konkluderede derpå, at Socialdemokratiet ikke kan støtte forslaget i dets nuværende form, men at de ser frem til et konstruktivt videre arbejde med forslaget i Miljø- og Fødevareudvalget.
(Vores kommentar: Den detalje, der skal afklares, er en teknisk misforståelse af forslaget, så det er angiveligt kun finansieringen, der skiller Socialdemokratiet fra at støtte forslaget. Vi vil derfor fremad især fokusere på at minde Socialdemokratiet om, at det her handler om kernevelfærd for syge, ældre og småbørnsfamilier, som lige nu er i klemme, samt at forslaget på sigt giver et overskud i form af færre udgifter til sundhedsvæsenets behandling af livsstilssygdomme.)

Lise Bech, fødevareordfører for Dansk Folkeparti, sagde, at forslaget om mere økologi og plantebaseret valgmulighed lyder som et rigtig fint og velmenende forslag, og at “det er dejligt med økologi og det frie valg”. Hun sagde dog samtidig, at hun er sikker på, at Økologisk Landsforening og Dansk Vegetarisk Forening gerne vil hjælpe og vejlede kommuner og institutioner, og at hun og partiet ikke mener, at det er statens opgave at afsætte midler til dette.
(Vores kommentar: Efteruddannelse kræver ressourcer og økonomiske midler, og nogen er jo nødt til at betale for dette. Folketinget burde gå foran. Og forslaget giver på sigt et overskud i form af færre udgifter til sundhedsvæsenets behandling af livsstilssygdomme.)

Carsten Bach fra Liberal Alliance mente, at det frie valg allerede er der.
(Vores kommentar: Dette er ikke korrekt. Mange borgere er i klemme på grund af manglende frit valg.)

Orla Østerby fra Det Konservative Folkeparti forholdt sig ikke til det plantebaserede, men talte kun om økologi, og her sagde han, at partiet ønsker en markedsbaseret omstilling.
(Vores kommentar: Danmark halter bagefter markedet, og der lyttes ikke til efterspørgslen fra de danske borgere, som ønsker grønne alternativer.)

Ordførere fra de fire partier, som er medstillere på forslaget, leverede hver især en række velunderbyggede argumenter for forslaget.

Roger Matthisen (Alternativet) sagde, at partiet går ind for positive incitamentstrukturer, og at forslaget vil have en kæmpe effekt på både folkesundhed og miljø. Han mindede desuden om, at 44 % af danskerne støtter vegetariske valgmuligheder i det offentlige, og at 43 % af danskerne ønsker at spise mindre kød – samt at cirka en halv million danskere lever overvejende eller helt vegetarisk.

Ida Auken (Radikale Venstre) påpegede, at der følger andre positive effekter med omlægningen, blandt andet større arbejdsglæde hos de ansatte i de offentlige køkkener, samt at det vil hjælpe Danmark med at nå de vedtagne klimamål, og at det vil styrke folkesundheden. Hun konkluderede, at det er en “vindersag”, hvor ingen bliver tvunget til noget som helst.

Trine Torp (Socialistisk Folkeparti) sagde, at det handler om frihed for os som borgere til at kunne leve vegetarisk eller vegansk, og hun mindede om, at der sidder ældre mennesker på plejehjem, som har levet vegetarisk eller vegansk hele deres liv, og som ikke kan få noget ordentlig mad.

Søren Egge Rasmussen (Enhedslisten), som er ordfører på forslaget, henviste til de gode erfaringer fra Randers Sygehus, hvor mellem en tredjedel og en fjerdedel af patienterne vælger den plantebaserede valgmulighed. Han henviste desuden til WHO og Fødevarestyrelsens egne vurderinger af effekten på folkesundheden. Søren Egge Rasmussen henviste desuden til, at plantebaserede fødevarer forventes at blive en top-trend i USA i 2018, samt at han håber, at et flertal vil ende med at støtte forslaget, og hvis ikke, så vil det blive taget frem igen senere.

Forslaget er nu sendt videre til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget onsdag den 13. december, hvor Dansk Vegetarisk Forening og Økologisk Landsforening har fået foretræde for udvalget for at forklare yderligere samt besvare spørgsmål fra politikerne.

Skriv her og klik på Enter for at søge