Skip to content

Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond

Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond er en fond, der oprindeligt er stiftet med det formål at oprette, overtage eller støtte børnehjem, som skulle drives efter vegetariske principper.

I 2014 blev der vedtaget en ændring i fondsvedtægten, der udvidede fondens formål, som i dag er:

  • at støtte børnehjem og skoler, der drives vegetarisk
  • at støtte initiativer til oplysning om, hvordan vegetarisk kost til børn, unge og gravide sammensættes ernærings- og sundhedsmæssigt optimalt
  • at støtte initiativer til fremme af et vegetarisk udbud i børneinstitutioner o.l.

Michael Larsen er en af pionererne i den vegetariske bevægelse herhjemme og var bl.a. også med til at stifte Dansk Vegetarisk Forening i 1896. Fonden er stiftet i anledning af hans 70-års fødselsdag i 1915 og har rent faktisk – i 1930’erne – drevet et vegetarisk børnehjem i nærheden af Slagelse.

I dag fungerer Dansk Vegetarisk Forenings bestyrelse automatisk som bestyrelse for fonden, der årligt tildeler det disponible afkast, som typisk er på 10.000 kroner, til vegetariske børnehjem efter ansøgning fra sådanne, og det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvilke ansøgninger, der tilgodeses og om størrelsen på uddelte beløb.

Fonden har ansøgningsfrist 1. juni og 1. december.

Ansøgning om midler fra fonden skal sendes til Dansk Vegetarisk Forening per email på kontakt@vegetarisk.dk. Ansøgninger bør indeholde grundig dokumentation vedrørende det, der ansøges om. Ansøges der om midler til et børnehjem, skal det dokumenteres, at det ansøgende børnehjem drives efter vegetariske principper.

Der kan læses meget mere om børnefonden i fondens vedtægter og om Michael Larsen i artiklen Dr. Michael Larsen, én af vegetarismens pionerer (oprindeligt bragt i Vegetaren nr. 3 – 2004).

De seneste årtier er fondens midler primært gået til et vegetarisk børnehjem i Indien. Læs her et brev fra børnehjemmet, som Dansk Vegetarisk Forenings formand modtog efter at have besøgt børnehjemmet i 2006.

Back To Top