DIREKTE UDLEDNING FRA DANSK LANDBRUG

Køer og grise er årsag til en stor del af den samlede danske udledning af drivhusgasser

Den store produktion af køer og grise er ifølge Klimarådet årsag til knap 90 procent af dansk landbrugs udledninger af drivhusgasser, når man medregner udledningerne fra produktion af foder på dansk jord. Det har ifølge rådet stor betydning for Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, eftersom udledninger, der stammer fra produktionen af fødevarer, fylder omkring 20 pct. i Danmarks samlede klimaregnskab.

Animalske fødevarer er årsag til 15 % af danskerens udledning af klimagasser

Klimabelastningen fra gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens energiforbrug (el, varme, benzin og diesel).  Det fremgår af tænketanken CONCITOs beregninger. Ud af de 17 ton CO2-ækvivalenter (se faktaboks) som gennemsnitsdanskeren udleder om året, stammer godt 3 ton fra fødevareforbruget i hjemmet, se figuren nedenfor. Heraf stammer op mod tre fjerdedele fra forbruget af kød og mejerivarer, altså omkring 15 % af gennemsnitsdanskerens samlede udledning.

Det største enkeltbidrag er oksekødet, der står for op til 1,5 ton CO2-ækvivalenter om året – omkring 9 % af gennemsnitsdanskerens samlede udledning. Ud over de godt 3 tons fødevarer, der forbruges i husholdninger, forbruges der fødevarer i kantiner, på restauranter, etc., så den samlede udledning fra mad og drikke er formentlig i omegnen af 4 ton om året per dansker.

Gennemsnitsdanskerens samlede årlige udledning af drivhusgasser på 17 ton CO2e fordelt på forbrugskategorier. Kilde: CONCITO.

Mindre kød er godt for klimaet

Hvis vi spiser mindre kød, kan vi altså gøre en stor forskel for klimaet. Vores mad har nemlig stor betydning for, hvor meget klimagas der udledes. Oksekød er for eksempel 50 gange værre for klimaet end bælgfrugter, som er gode vegetariske proteinkilder. Det er illustreret i figuren her:

Udledning af CO2e ved produktion af fødevarer. CO2e betyder, at klimagasser som metan og lattergas er omregnet til CO2, se faktaboks. Tallet for oksekød kan være anderledes Danmark i det omfang, malkekvæg anvendes til kødproduktion. Kilde: Enda Crossin og Karli Verghese refereret på www.videnskab.dk.

Skriv her og klik på Enter for at søge