Hvordan ved vi, at kødforbruget skal reduceres til en syvendedel?

HVORDAN VED VI, AT KØDFORBRUGET SKAL REDUCERES TIL CIRKA EN SYVENDEDEL?

Der er en række kloge hoveder, som uafhængigt af hinanden når frem til cirka samme tal, når de skal regne ud, hvor meget kødforbruget skal reduceres, og hvor meget kød det hypotetisk er muligt at producere bæredygtigt.

Det nuværende globale kødforbrug er på cirka 43 kg om året per person, mens det danske er cirka dobbelt så stort. De fleste regnestykker lander på, at et bæredygtigt niveau er cirka 12 kg.

Simon Fairlie 2010

Simon Fairlie vurderer, at der kan produceres cirka 12 kg om året per verdensborger i 2050 (foruden 26 kg mælk). Altså cirka 30 % af det nuværende globale forbrug og cirka 15 % af det nuværende danske forbrug. Han er tidligere redaktør for tidsskriftet The Ecologist og forfatter til bl.a. bogen Meat: A Benign Extravagance. Hans udregning baserer sig på FAO-tal og går på, hvor meget kød der kan produceres, hvis man kun baserer produktionen på restprodukter fra den øvrige produktion, altså f.eks. koblerne i majs, diverse grøntsagsskræller, halm, osv, samt græsning på arealer, hvor der ikke kan dyrkes mad til mennesker.

Find bogen her

Heleen R.J. Van Kernebeek 2015

Hollandske forskere fra Wageningen har regnet ud, at en kost, hvor cirka 12 % af proteinerne kommer fra animalske fødevarer, er optimal i forhold til at udnytte klodens arealer bedst muligt. Beregningen er publiceret i The International Journal of Life Cycle Assessment.

Læs artiklen her

Adrian Muller et.al. 2017

Schweiziske forskere har, i samarbejde med et par kollegaer fra Skotland og Østrig, regnet på, om verden kan brødfødes økologisk. De når frem til, at det kan lade sig gøre, hvis den animalske andel af proteiner i kosten reduceres fra globalt i snit pt 38 % til 11 %, dvs cirka det samme resultat som ovenstående artikel fra Wageningen. Altså godt og vel 30 % af det nuværende forbrug. Deres beregning er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Læs artiklen her

EAT-Lancet 2019

EAT-Lancet Kommissionen består af forskere fra en række lande inklusive Walter Willett fra Harvard, og de vurderer, at forbruget af rødt kød skal ned på gennemsnitligt ca. 14 gram om dagen per person. Pt er det danske forbrug af rødt kød ifølge DTU Fødevareinstituttet på cirka 140 gram om dagen. Dvs det røde kød skal reduceres til cirka 10 % af det nuværende niveau. Desuden skal øvrige animalske fødevarer reduceres til ca. 30-55 % af det nuværende niveau.

Læs EAT-Lancet Kommissionens rapport her

Tufts University 2016

Forskere fra Tufts University i USA har beregnet, hvor mange mennesker forskellige former for kost kan brødføde, afhængigt af hvilken form for landbrugsjord man har (er der f.eks. bjergskråninger, sletter, stepper eller frugtbar jord). I USA er svaret, at en lakto-vegetarisk kost brødføder flest, derpå en lakto-ovo-vegetarisk kost, så en kost med 20-40 % af de amerikanske kostråds kødforbrug, og så en vegansk kost. Der er kun 10 % forskel på, hvor mange mennesker den lakto-vegetariske og den veganske kost brødføder. Og kun under 5 % forskel på en kost med lidt kød og en vegansk kost. En kost, som har 40 % eller mere af kødforbruget fra de amerikanske kostråd brødføder væsentligt færre, og det bliver værre, jo mere kød man spiser. Bemærk at dette er i USA, som har en anden sammensætning af landbrugsarealet end f.eks. Danmark og mange andre lande, hvor jorden er mere frugtbar, og hvor en vegansk kost derfor brødføder flere end selv et lavt kødforbrug.

Læs artiklen her

Figuren her (fra beregningen foretaget af forskerne ved Tofts University) viser, hvordan frugtbarheden af et lands landbrugsjord har betydning for, hvilken kostform der brødføder flest mennesker.

Nordisk Ministerråd 2017

Skandinaviske forskere har for Nordisk Ministerråd regnet på forskellige kostformer i Skandinavien. Deres konklusion var, at Skandinavien kan brødføde flest ved at have overvejende plantebaseret produktion suppleret med lidt animalsk produktion – men at en helt plantebaseret kost udleder færrest drivhusgasser.

Læs deres rapport her

Opsummering

Det samme billede går således i alle disse studier og beregninger: Kødforbruget skal reduceres ganske drastisk. Der kan dog produceres en lille smule animalske fødevarer bæredygtigt, og det kan brødføde lidt flere mennesker end slet ingen animalske fødevarer.

Det laveste udslip af drivhushasser er dog ved en helt plantebaseret (vegansk) kost.

Skriv her og klik på Enter for at søge