NETVÆRK FOR FREMTIDENS PLANTEPROTEINER

Netværk for Fremtidens Planteproteiner 2.0

Netværk for Fremtidens Planteproteiner er et netværksprojekt, støttet af Fonden for Økologisk Landbrug (FØL), som har til formålet at styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevarer i Danmark. Netværket ligger under Plantebaseret Videnscenter og drives af Dansk Vegetarisk Forening. 

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Netværket eksisterede i 2020-2021, med støtte fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Vi har fået en bevilling fra FØL til 2023. Bevillingen betyder, at netværket kan fortsætte og blive videreudviklet, bl.a. ved afholdelse af seks tematiserede netværksmøder og to konferencer. Fremover vil netværket have fokus på at fremme økologi, hvilket også spiller godt sammen med landbrugsaftalens fokus på at fremme både økologi og plantebaserede fødevarer.

Herudover er der etableret en online-platform for deltagere i netværket.

Aktørerne i netværket deltager med det formål at bidrage til udvikling af fødevareerhvervet, herunder også blive opmærksomme på eventuelle begrænsninger og muligheder, som fødevareerhvervet oplever, men som kræver, at andre aktører handler – eksempelvis behov for ny forskning, behov for ændringer i lovgivning, behov for holdningsændrende kampagner fra organisationer, etc.

Få de vigtigste erhvervsrelaterede nyheder om, hvad der rører sig inden for udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Skriv her og klik på Enter for at søge