NETVÆRK FOR FREMTIDENS PLANTEPROTEINER

Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark

Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark er et netværksprojekt, støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som skal fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i Danmark. Netværket ligger under Plantebaseret Videnscenter og drives af Dansk Vegetarisk Forening.

Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer udelukkende på planteproteiner til humant konsum.

Netværket løber i første omgang i 2 år, og der vil blive afholdt i alt 16 netværksmøder eller seminarer rundt om i landet. Aktørerne i netværket deltager med det formål at bidrage til udvikling af fødevareerhvervet, herunder også blive opmærksomme på eventuelle begrænsninger og muligheder, som fødevareerhvervet oplever, men som kræver, at andre aktører handler – eksempelvis behov for ny forskning, behov for ændringer i lovgivning, behov for holdningsændrende kampagner fra organisationer, etc.

Der vil blive produceret syv inspirationspapirer og en slutrapport med fokus på konkrete best practices, barrierer og løsninger i forhold til produktudvikling. Disse materialer vil blive formidlet via samarbejdspartnere, øvrige aktører i fødevareerhvervet og pressen.

Få de vigtigste erhvervsrelaterede nyheder om, hvad der rører sig inden for udviklingen af plantebaserede fødevarer.

Skriv her og klik på Enter for at søge