Projekter, forløb og finansiering der kan hjælpe dig som iværksætter

Foruden den støtte og de tilbud om hjælp til produktudvikling og markedsmodning, som vi tilbyder i OPstart, er der særligt nedenstående tilbud fra eksterne aktører, du som iværksætter bør kigge nærmere på. Vi samarbejder med de fleste af dem, og de startups vi hjælper i OPstart, har god erfaring med disse tilbud også.

Hos fødevarehuset Food innovation House i Vejle er projektinitiativet Turbo Plant sat i verden for at skabe vækst hos de plantebaserede virksomheder ved at speede forretningsudviklingen og markedsmodningen op – både nationalt og internationalt – gennem relevant matchmaking af store og små virksomheder. Målet er at skubbe på omstillingen af den danske fødevarebranche og derved bidrage til at nye innovative fødevareprodukter udvikles. Turbo Plant samler alle relevante aktører med en fælles målsætning om at skabe vækst i mere end 30 plantebaserede SMV´er gennem projektets acceleratorforløb.
Matchingforløbet for plantebaserede SMV’er kæder dem sammen med virksomheder, der har afsætningskanaler, er større detailkæder, store aktører inden for foodservice og online-salg, eller som på anden vis har kompetencer og udviklingskapacitet til at bidrage til skalering af SMV’ernes plantebaserede produkter og forretning.

Det er gratis at være med.

Læs mere om Turbo Plant og kontakt projektlederen her:
https://www.foodinnovationhouse.dk/plantebaseret/turbo-plant/

Beyond Beta er et samarbejde mellem flere aktører, som tilsammen tilbyder stor branchespecifik samt generel viden og netværk, der kan hjælpe virksomheder med at gå fra idé til investering og skalering. Gennem målrettede programmer og aktiviteter tilpasset den enkelte deltagende virksomhed tilbydes støtte til at blive en succes. Blandt tilbuddene er individuel sparring på forretningsudvikling, mentoring, 1:1 hjælp til finansiel planlægning, adgang til inkubatorer, online læringsmoduler, og ikke mindst en voucher på 75.000 kr. til at gennemteste dit produkt.

Programmet er gratis, blot du registrerer de timer, du bruger på at være med. Det kræver ansøgning og udvælgelse at deltage.

Læs mere om Beyond Beta og kontakt projektlederen/ansøg om at være med her:
https://www.beyondbeta.dk/incubation-programs/food-bio

Innovationsfonden tilbyder bl.a. to slags støtte til iværksættere: Innofounder og Innobooster.

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb for iværksættere med en lang videregående uddannelse, som har en god idé, men som endnu ikke er på plads med udviklingen af produktet, servicen eller teknologien. Der må gerne være en tidlig prototype og et team omkring ideen.

Forløbet finansierer din løn, så du kan arbejde fuldtid (37 timer om ugen) på at udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den. Forløbet giver dig også sparring og læring i form af bl.a. workshops, mentorsessions og feedback fra andre iværksættere, så du kan modne din idé og udvikle dig som iværksætter.

Forløbet er gratis. Det kræver ansøgning og udvælgelse at deltage. Ansøgningsrunderne finder sted hhv. i marts og september.

Læs mere om Innofounder og ansøg om at være med her:
https://innovationsfonden.dk/da/p/innofounder

Innobooster er en investering/bevilling på 50.000 kr – 5. mio. kr., der kan medfinansiere et udviklingsprojekt, du ønsker at gennemføre som del af din startup. Udviklingsprojektet må vare op til 2 år. Det kan fx være, at du ønsker at udvikle eller markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller at forbedre en proces betydeligt i din startup. Investeringen kan medfinansiere løn til både eksisterende og nye medarbejdere ifm deres tidsforbrug på udviklingsprojektet, og den kan også medfinansiere samarbejde med vidensinstitutioner, private udviklingshuse eller ansættelse af en ny medarbejder med særlige kompetencer, såvel som udgifter til materialer, der skal anvendes ifm. udviklingsprojektet.

Der kan ansøges året rundt.

Læs mere om Innobooster og ansøg om investering her:
https://innovationsfonden.dk/da/p/innobooster

Brancheforeningen Plantebranchen blev etableret i 2019 og er talerør for den grønne fødevarebranche, dvs. virksomheder der producerer plantebaserede fødevarer.

Plantebranchen er repræsenteret i de fora, hvor der diskuteres, udvikles og ydes projektstøtte til plantebaserede fødevarer og arbejder målrettet på at præge dialogen, så der er velvilje og fokus på plantebaserede fødevarer og på markeds- og produktudvikling af disse, og er dermed en stemme for deres medlemmer. Brancheforeningen har 70+ medlemmer, bestående af en bred variation af virksomheder, helt fra nye startups til store fødevarevirksomheder, såvel som andre aktører inden for iværksættere og fødevarer. Herudover faciliterer Plantebranchen sparring og dialog mellem sine medlemmer og branchens øvrige aktører.

Læs mere om Plantebranchen og dine medlemsfordele, og meld dig ind her:
https://www.plantebranchen.dk/medlemskab/

cph-food-space

Kooperativet CPH Food Space er et madinnovationshus og kontorfællesskab for madiværksættere og vækstvirksomheder, som arbejder med madoplevelser, nye tanker for madproduktion og samarbejder i og rundt om madens verden.
Det er muligt at blive andelshaver på månedlig basis og få en kontorplads samt adgang til mødelokale, printer (og kaffe), og der er også et eventlokale, der kan lejes.

CPH Food Space ligger i Kødbyen, tæt på Hovedbanegården, og er centralt placeret i et livligt og inspirerende miljø, hvor der ofte arrangeres forskellige events med mad og sanser i fokus.

Læs mere om CPH Food Space, muligheden for en kontorplads osv. her:
http://cphfoodspace.dk/

proveg-incubator

I Berlin findes ProVeg Incubator, der er verdens førende inkubator for plantebaserede fødevarestartups. ProVeg Incubator understøtter startups og virksomheder, der arbejder med revolutionære alternativer til animalske produkter, ingredienser og service. Igennem et 12-ugers forløb med tilknyttede eksperter accelereres væksten og succesen af din startup. Du får adgang til kontorfællesskab, testkøkken og events (i Berlin) og stor brugbar viden, ressourcer og netværk.

Den samlede værdi af forløbet estimeres til 50.000 EUR, og du får også en investering på 20.000 EUR. ProVeg Incubator har krav om, at din startup har en fast egenkapital, hvis I kommer ombord.

Meget af forløbet foregår online, så det er ikke et krav at flytte til Berlin under forløbet.

Læs mere om ProVeg Incubator og ansøg på:
https://provegincubator.com/our-programme/

Nyhedsbreve og events

Nyhedsbrev fra Dansk Vegetarisk Forening, målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer:
https://vegetarisk.us1.list-manage.com/subscribe?u=12c76b33d90cdbf6e969f6c7c&id=0b1191c4db

Nyhedsbrev fra ProVeg Incubator målrettet startups:
https://provegincubator.com/newsletter/

Nyhedsbrev fra ProVeg målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med plantebaserede fødevarer:
https://proveg.com/corporate-updates/

Events arrangeret i samarbejde med Plantebaseret Videnscenter:
https://plantebaseretvidenscenter.dk/arrangementer/

Events arrangeret af Food & Bio Cluster Denmark:
https://foodbiocluster.dk/events

Events arrangeret af Food Innovation House:
https://www.foodinnovationhouse.dk/aktiviteter/

Events arrangeret af Dansk Erhverv:
https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/?filter=134250001

Skriv her og klik på Enter for at søge