KØDPRODUKTIONEN PRESSER DE VILDE DYR

Det er ikke de vilde dyrs skyld

Der findes mange virusser blandt både flagermus og mange andre vilde dyr. For det meste finder disse virusser ikke vej til mennesker, men forbliver blandt de vilde dyr. Genetisk er COVID-19 tæt på et virus, som forskere har fundet i flagermus, og forskernes aktuelle vurdering er, at dette virus enten har bevæget sig via et pattedyr, muligvis skældyr, eller eventuelt direkte til mennesker. Det er måske sket på et kødmarked eller i Kinas omfattende industrialiserede produktion af vilde dyrearter.

Der er således en direkte forbindelse til den kinesiske handel med og produktion af kød fra vilde dyrearter. Men der er derudover også en forbindelse til den samlede globale efterspørgsel på kød. Flagermus har f.eks. en højere kropstemperatur end andre pattedyr, som gør, at de virusser, de har i deres kroppe, forbliver inaktive under normale forhold. Men menneskers adfærd stresser flagermusene.

Man kan sammenligne virus i flagermus med det virus, mennesker kan have, som giver forkølelsessår. Et forkølelsessår går typisk i udbrud, når mennesker er stressede. Det samme gælder de virusser, som flagermus har i kroppen. Flagermusene stresses dels af forholdene på de kødmarkeder, hvor de sælges levende, men også af menneskers jagt på dem og ødelæggelsen af den natur, hvor de og andre vilde dyr lever.

Alene foderproduktionen optager over en tredjedel af klodens landbrugsareal. Eftersom Danmark er blandt de lande, som producerer og spiser mest kød per indbygger, er vi en del af dette samlede globale pres på de vilde dyr. Björn Olsen, som er professor i infektionssygdomme ved Uppsala Universitet og forfatter til bogen Pandemi, vurderer med henvisning til ovenstående, at hvis alle levede vegetarisk, ville pandemier være yderst sjældne.

Skriv her og klik på Enter for at søge