KØD OG FORURENING AF LUFT OG JORD

Animalsk landbrug

Produktion af dyr medfører stor forurening med ammoniak fra landbrug, påpeger Greenpeace. Når ammoniakken fordamper fra gylle og stalde forurenes luften, jorden og vandet. Landbruget står for hele 95 procent af ammoniak-udledningen i Danmark.

Især svine- og kyllingefarme forurener

Fordampning af ammoniak fra gylle er en væsentlig kilde til forurening, og især i nærheden af store svine- eller kyllingefarme falder ammoniakken ned og dræber nøjsomhedsplanter som orkideer, mens den giver næring til kvælstofhungrende planter som græs og brændenælder. Ammoniak i flydende form medfører også iltsvind i vand og afstedkommer fiskedød. Se også siden kød og vandforurening.

Fakta

Ammoniak (NH3) er en ildelugtende, giftig luftart – en kemisk forbindelse af kvælstof og brint.

Antallet af husdyr og forureningen øges

Antallet af husdyr i Danmark er øget de seneste årtier, og fra 2013 til 2016 er udledningen af ammoniak steget. Den er dog lavere end i 2005.

Skriv her og klik på Enter for at søge