KLIMAFORANDRINGER OG TAB AF BIODIVERSITET

Klimaforandringer kan forringe biodiversiteten yderligere

Klimaforandringer, som kødproduktion bidrager væsentlig til, er allerede nu skyld i store ændringer i tidspunktet for vigtige årstidsbestemte biologiske hændelser såsom mange arters formering og migration.
Forskere har i Storbritannien fundet frem til, at arter i forskellige led i fødekæden har reageret meget forskelligt på temperaturforandringerne, som udledningen af klimagasser har medført. Det kan have en effekt på rov- og byttedyrenes indbyrdes forhold såvel som formering og overlevelse og dermed biodiversiteten. Klimaforandringerne kan få fatale følger for hele økosystemer, for eksempel regnskoven i Amazonas, som kan kollapse, hvis temperaturen stiger for meget.

biodiversitet

Temperaturstigning på bare 2 procent giver stor tilbagegang i biodiversitet

Det har stor betydning for biodiversiteten, hvor meget temperaturen stiger i fremtiden. Det viser et nyt studie, som Videnskab.dk refererer. Figuren viser, at hvis vi formår at holde temperaturstigningen på 1,5 grader vil 6 procent af insekter, 8 procent af planter og 4 procent af hvirveldyr miste over halvdelen af deres udbredelse. Hvis temperaturen derimod stiger med 2,0 grader, vil 18 procent af insekter, 16 procent af planter og 8 procent af hvirveldyr miste over halvdelen af deres udbredelse. 2,0 graders temperaturstigning er den grænse, som 195 lande har sat med Parisaftalen, se graf.

Skriv her og klik på Enter for at søge