KAN PRODUKTION AF KØD OG MÆLK FOREGÅ KLIMAVENLIGT?

Det korte svar er nej. En plantebaseret kost har i alle kendte, seriøse beregninger et lavere samlet klimaaftryk end en kost med animalske fødevarer. (Dette skal ikke forveksles med spørgsmålet om, hvilken kostform der kan brødføde flest mennesker, hvor svaret er et andet. Læs mere her.)

De største oksekødsproducenter belaster klimaet enormt

Blot 15 procent af alle verdens oksekødsproducenter udleder 1,3 milliarder ton CO2-ækvivalent årligt. Det viser et studie fra Oxford University omtalt af videnskab.dk. Det er 27 gange mere end Danmarks samlede udledning på 48,3 mio. ton CO2-ækvivalent i 2015.

Oksekødsproducenter med et stort klimaaftryk udleder ifølge Oxford-studiet 12 gange mere CO2-ækvivalent end de oksekødsproducenter med de mindste klimaaftryk. Dem med størst klimaaftryk udleder 1050 kg. CO2-ækvivalent per kg. produceret kød. Dem med mindst klimaaftryk udleder altså 87,5 kg. CO2-ækvivalent per kg. produceret kød, men selv det er stadig enormt meget.

En undersøgelse blandt EU-landene viser, at udledningen af klimagas pr. kg oksekød er på gennemsnitligt 22,6 kg CO2-ækvivalent, altså omkring en fjerdedel af de mindste udledere ifølge Oxford-studiet. Årsagen er, at der anvendes forskellige opgørelsesmetoder, hvor de europæiske tal ikke medregner alt det, man bør medregne for at få et retvisende billede.

Selv effektiv oksekødsproduktion belaster klimaet 6 gange mere end bælgfrugter

Selv oksekødsproduktion med de laveste klimaaftryk belaster klimaet meget mere end produktion af for eksempel ærter, nemlig seks gange så meget. Ærter er en god proteinkilde.

Produktion af kyllingekød er også et problem

Selvom produktionen af kyllingekød kræver mindre foder per kilo end oksekød og svinekød, så kræves der stadig cirka 2 kilo foder per kilo kød i de mest effektive produktioner, og i de mindre effektive produktioner 3 til 4 kilo. Og der produceres godt 60 milliarder kyllinger i verden. Derfor er også kyllingeproduktionen en alvorlig trussel mod miljø og klima. Ifølge EAT Lancet-rapportens beregninger skal vi i Danmark cirka halvere forbruget af kyllingekød.

Dambrug kan udlede store mængder klimagas

Det overses ofte, at også fiskeproduktionen udleder betydelige mængder drivhusgasser. Dambrug kan udlede mere metan og dermed danne flere drivhusgasser end kødproduktion per kilogram færdigvare. Det fremgår af et studie fra Oxford University. Dertil kommer, at dambrug også er afhængige af foder og dermed forbruger store arealer, som i stedet kunne være anvendt til CO2-opsugende skov.

Mælkeprodukter belaster også klimaet

Det gavner også klimaet at udskifte komælk med plantedrik. Én liter komælk medfører ifølge et studie fra Oxford University udledning af dobbelt så meget CO2-ækvivalent som én liter sojadrik, selv når transporten af sojabønner er indregnet.

Skriv her og klik på Enter for at søge