DANSK VEGETARISK FORENINGS HISTORIE

DVF blev stiftet den 11. december 1896 under navnet Dansk Vegetarianerforening. Nogle få år senere skiftede foreningen navn til Dansk Vegetarisk Forening. I 1950erne ændrede foreningen atter navn, nu til Dansk Vegetar- og Råkostforening, og i 1980erne til Dansk Vegetarforening.

Læs mere om den tidlige historie længere nede på siden.

Fra 1. januar 2017 er foreningen vendt tilbage til det navn, som den har haft gennem det meste af sin historie: Dansk Vegetarisk Forening (DVF).

DVF var hjemsted for veganere, længe før ord som veganer og vegansk blev opfundet, ligesom DVF var hjemsted for råkostspisere, længe før raw food blev et moderne koncept.

Foreningen har altid favnet mennesker, som i forskellig grad har spist vegetarisk. Nogle spiste udelukkende planteføde, andre spiste også æg og mælkeprodukter, og endelig var der dem, som spiste lidt kød, men overvejende vegetarisk og sympatiserede med foreningens formål.

DVFs første formand var daværende kommunelæge i København, Dr. Michael Larsen, som senere skrev bogen Naturhelbredelsen, der er én af den danske vegetariske litteraturs absolutte klassikere. Dr. Michael Larsen grundlagde senere en fond, som DVF i dag administrerer, Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond.

I årene 1899-1900 blev der udgivet et blad, Vegetarianeren, under redaktion af bl.a. den kendte vegetariske læge Dr. Carl Ottosen, som i 1898 havde grundlagt firmaet Nutana, der producerede vegetariske fødevarer. (I dag er Nutana et brand under Urtekram.) Fra 1907 genopstod bladet under navnet Solblink – Tidsskrift for Naturlig Livsførelse, og nutidens medlemsblad er en fortsættelse i lige linje fra dette.

Fra 1907 er netop medlemsbladene langt den bedste kilde – for lange perioders vedkommende den eneste kilde – til foreningens mangeårige historie.

Interessen for DVF’s historie er stigende, og vi er ved at indscanne alle vores gamle medlemsblade. Historikere har i bl.a. en kronik i Politiken og en artikel i Weekendavisen omtalt den vegetariske bevægelse og DVF’s rolle i samfundet i begyndelsen af 1900-tallet.

DVFS TIDLIGE HISTORIE

Foreningens tidlige historie Dansk Vegetarforening (DVF) er stiftet den 11. december 1896 med tilslutning fra 33 medlemmer, under navnet “Dansk Vegetarianerforening”. Af formålsparagraffen i de vedtægter, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling, fremgår det at foreningen oprindelig er stiftet med to formål, som er:

a) “Ved jævnlige møder at styrke medlemmernes vegetarianske sindelag og vejlede dem med hensyn til den praktiske udførelse af vegetarianismen, dels ved indbyrdes samtale, dels ved foredrag.”
b) “Ved oprettelse af vegetarianske spisehuse eller middagspensioner at lette eller muliggøre en vegetariansk levemåde for mennesker, der ikke have egen husholdning.”

Foreningens første formand var daværende kommunelæge i København Dr. Michael Larsen, som senere skrev bogen Naturhelbredelsen, der er én af den danske vegetariske litteraturs absolutte klassikere.

I årene 1899-1900 blev der udgivet et blad med titlen Vegetarianeren. Dette var oprindelig ikke foreningens værk, men blev udgivet af Skandinavisk Filantropisk Forening (stiftet 1897, senere omdøbt til Nordisk Filantropisk Selskab) under redaktion af bl.a. den kendte vegetariske læge Dr. Carl Ottosen, men også under medvirkning af Dr. Michael Larsen. Fra januar 1900 blev bladet dog officielt organ for “Dansk Vegetarianerforening”. Bladet indeholdt forskellige artikler om vegetarismen og om beslægtede emner, samt små notitser med relevante nyheder og citater. På dette tidspunkt lå der i Løvstræde 8 i København, et “vegetariansk spisehjem”, i hvis lokaler foreningens medlemmer til tider mødtes.

I bladet kunne fra tid til anden læses lidt om, hvad der foregik i foreningen, dog primært i form af meget korte referater af møder med foredrag, fællesspisning o.lign. Eksempelvis kan man i 1899 læse om et møde afholdt 8. maj med en “interessant Forevisning af forskellige Fødemidler og Drikkevarer, dels fra den Sanitære Fødevarefabrik, der hører til Skodsborg Sanitorium, dels og hovedsagelig hjembragte af Hr. Carl Rasmussen fra en Rejse i Amerika.” Bladets levetid blev ikke lang, og i december 1900 udkom således det sidste nummer, hvori man dog forudsagde, at med “den vældige Fremgang, som Vegetarismen har gjort i Danmark og Norge de sidste få år” ville bladet med sikkerhed på et tidspunkt genopstå i en anden form.

At foreningen igen skulle udgive et blad blev virkelighed i maj 1907, hvor det første nummer af foreningens nye medlemsblad så dagens lys, under titlen Solblink – Tidsskrift for Naturlig Livsførelse. Siden da har foreningen støt udgivet medlemsblade under mange forskellige titler. Foreningens nuværende medlemsblad Vegetaren er således fortsættelse i lige linie fra det første medlemsblad i 1907, omend der er sket meget med såvel layout som indhold i de mellemliggende år.

Fra 1907 er netop medlemsbladene langt den bedste kilde – for lange perioders vedkommende den eneste kilde – til foreningens mangeårige historie. Samtidig er især de tidlige årgange en fantastisk kilde til et væld af informationer om alt, hvad der har rørt sig for vegetarismen her i landet, såvel som til oplysninger om andre sager, som foreningens medlemmer har gået meget op i, f.eks. kampen mod tobaksrygning, afholdssagen, kampen mod vaccination o.s.v. Foreningen var således dengang organ for meget andet end det, vi idag opfatter som en del af den vegetariske sag.

Skriv her og klik på Enter for at søge