D-VITAMIN

Det er praktisk umuligt at opnå nok D-vitamin gennem kosten og mange danskere, særligt ældre, er i risiko for mangel.

D-vitamin er essentiel for vores knogler, idet calcium har brug for D-vitamin for at blive optaget i kroppen. Alvorlig mangel på D-vitamin kan give symptomer såsom muskelsmerter, muskelkramper, knoglesmerter, træthed, ledsmerter m.v.
I værste tilfælde vil D-vitaminmangel hos børn medføre rakitis (hæmmet vækst, bløde, deforme knogler) og osteomalaci hos voksne (nedsat koglestyrke, der kan føre til knogleskørhed). Disse tilstande ses dog næsten kun ved D-vitaminniveau i blodet på < 10 nmol/L (det bør ligge på > 50 nmol/L).

D-vitamin er et af de eneste næringsstoffer, hvor indtaget blandt befolkningen er for lavt og mange anbefales tilskud.

Hvad er de primære kilder til D-vitamin?

Sollys er den primære kilde. Når vi er i solen om sommeren, og vores hud rammes af solens ultraviolette stråler, så dannes der D-vitamin i underhuden. Det gælder dog kun sollys ved en særlig breddegrad, og derfor kan der ikke dannes D-vitamin i huden fra oktober-marts/april, selv om vi opholder os dagligt i solen.

Fede fisk såsom laks og makrel indeholder en del D-vitamin, mens ost, æg og kød kun indeholder ringe mængder. Visse svampe kan også indeholde lidt D-vitamin.

Hvordan får man nok D-vitamin i kosten?

Behovet for D-vitamin ligger på 10 µg dagligt for både mænd og kvinder.
Mange danskere er i risiko for mangel, da indtaget fra kosten er lavt.
Ifølge Fødevarestyrelsen er det praktisk umuligt at opnå nok D-vitamin gennem kosten, og derfor anbefaler Fødevarestyrelsen, at alle voksne og børn fra 4 år tager tilskud i vinterhalvåret, hvor vi heller ikke kan få det gennem sollys.

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler tilskud med 10 µg D-vitamin hele året til udsatte grupper heriblandt mørkhudede, gravide samt børn fra 2 uger til 4 år og voksne, der går tildækket om sommeren og dem, der ikke kommer udendørs/undgår sollys. Dernæst anbefales 20 µg D-vitamin hele året til personer over 70 år, plejehjemsbeboere og personer i øget risiko for knogleskørhed.

D-vitaminbehov
Børn, fra 4 år: 10 µg/d
Voksne: 10 µg/d
Ældre, +70 år: 20 µg/d

Kilder:
Marts-september: Sollys
Oktober-April: Tilskud*

*Det er i praksis ikke muligt at opnå tilstrækkeligt D-vitamin gennem kosten – uanset om der indgår animalske produkter eller ej

Der findes to former for D-vitamin; D2 og D3.

Mens D2 altid er vegetabilsk, fås D3 både fra en vegetabilsk og en animalsk kilde. D3 kan nemlig både udvindes fra fåreuld og lichen/lav, som er en slags alge.
Det er efterhånden blevet nemt at finde vegansk D3 også i Danmark. Det vil typisk fremgå på forsiden af emballagen på produktet, hvis der er tale om vegansk D3.

 

Læs også om andre næringsstoffer:

Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Klinisk diætist Maria Felding 

1 DTU. De fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene. 2016
2 Sundhedsstyrelsen. 2010. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel.
lokaliseret 8-6-19 [https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/rationel-farmakoterapi-6-2010/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-
vedroerende-forebyggelse-diagnostik-og-behandling-af-d-vitaminmangel]
3 Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel. Lokaliseret 8-
6-19 [https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/rationel-farmakoterapi-6-2010/sundhedsstyrelsens-anbefalinger-vedroerende-
forebyggelse-diagnostik-og-behandling-af-d-vitaminmangel]

Skriv her og klik på Enter for at søge