Skip to content

Generalforsamling i Dansk Vegetarisk Forening

Hvornår:
21. april 2024 kl. 11:00 – 15:00
2024-04-21T11:00:00+02:00
2024-04-21T15:00:00+02:00
Hvor:
Hotel- og Restaurantskolen
Kjeldgårdsvej 1
2500 Valby.
Kontakt:
Dansk Vegetarisk Forening
5191 8978
Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at du er medlem og tilmelder dig generalforsamlingen senest den 15. april.
Stemmeret til generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen kræver ligeledes at du har været medlem i mindst tre måneder og ikke er i restance.
Tid og sted:
Søndag d. 21. april
kl. 11:00 – 15:00
NY LOKATION:
Hotel- og Restaurantskolen (i Spisehuset)
Kjeldsgårdsvej 1 (indgangen lige op ad jernbanen)
2500 Valby
Der vil være 100 % plantebaseret frokost til de fremmødte, foruden kaffe/te og kage.
Tilmeldingsfrist: Mandag den 15. april
Du tilmelder dig generalforsamlingen via dette link 👉 https://www.collect.nu/DVF/Generalforsamling2024
Til generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst tre måneder.
Hvis du ønsker at stille op, så send gerne en mail til vores bestyrelsesleder Susanne på susanne.hoyer@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv og hvad du gerne vil bidrage med i DVF’s bestyrelse.
Forslag fra medlemmer skal sendes til susanne.hoyer@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. søndag d. 7. april.
Generalforsamlingen starter kl. 11:00.
Som et forsøg har bestyrelsen besluttet, at der kan ydes rejsetilskud til generalforsamlingen, hvis man bor vest for Storebælt. Læs mere længere nede.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse – kommer snart (forsinket, forventes senest 14 dage før generalforsamlingen)
Forelæggelse af budget for indeværende år
Fastsættelse af kontingent for næste år
Forslag fra bestyrelsen – kommer snart (senest 14 dage før generalforsamlingen)
Indkomne forslag
Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
Indkomne forslag vedr. børnefonden
Valg:
bestyrelsesleder (2 år)
bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
suppleanter (1 år hver)
revisor (1 år)
revisorsuppleant (1 år)
Eventuelt.
🚗 FORSØG MED REJSETILSKUD
Bestyrelsen har besluttet, at der som pilotforsøg kan ydes rejsetilskud til generalforsamlingen 2024.
Ønsket er, at flere medlemmer som er bosiddende på Fyn, Jylland og Bornholm, vil få mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
Rejsetilskuddet gives som en flatrate med et samlet beløb som tilskud, tur/retur uanset transportform og faktisk billetpris. Kravet for udbetalingen er fremmøde på generalforsamlingen.
Følgende satser er gældende:
Region Sjælland: Intet tilskud
Fyn: 100 kr.
Syd- og Sønderjylland: 150 kr.
Region Midtjylland, Region Nordjylland, Bornholm og udlandet: 200 kr.
Du kan få udbetalt rejsetilskuddet efter din deltagelse i generalforsamlingen. Dette vil ske, når du i en mail har sendt os en kvittering/billet/bilag med et beløb på mindst den gældende sats for, hvor du er bosiddende, samt oplyser dit kontonummer til os. Mailen sender du til regnskab@vegetarisk.dk, hvor du i emnefeltet skriver “rejsetilskud generalforsamling”.
Vi glæder os til at se jer.
Grønne hilsner
Bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening
Back To Top