In
Hvornår:
10. april 2021 kl. 13:00 – 17:00
2021-04-10T13:00:00+02:00
2021-04-10T17:00:00+02:00
Kontakt:
Dansk Vegetarisk Forening
51918978

Dansk Vegetarisk Forenings generalforsamling 2021 afholdes lørdag den 10. april fra klokken 13.00 til 17.00 ONLINE via Zoom.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at du er medlem og tilmelder dig generalforsamlingen. Tilmelding skal ske senest fredag den 9. april klokken 12.00 via linket her: https://www.collect.nu/DVF/Generalforsamling2021

Generalforsamlingen vil således IKKE finde sted fysisk som først planlagt i Kilden i Brøndby.

De forventede coronarestriktioner har gjort, at DVF’s bestyrelse har besluttet at holde generalforsamlingen online. Vi håber, at medlemmer fra hele landet vil prioritere deltagelse i generalforsamlingen når denne bliver online.

Til generalforsamlingen vil der være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, så send gerne en mail til vores bestyrelsesleder Susanne på susanne.hoyer@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv.
 
Forslag fra medlemmer skal sendes til susanne.hoyer@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen starter kl. 13.00.
 
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
c) 2 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt.
 
Årsregnskabet for 2020 vil snarest være at finde her: https://vegetarisk.dk/generalforsamling2021/

Vi glæder os til at se jer på skærmen.

Grønne hilsner
Bestyrelsen i Dansk Vegetarisk Forening

Skriv her og klik på Enter for at søge