Hvornår:
19. april 2020 kl. 13:00 – 17:00
2020-04-19T13:00:00+02:00
2020-04-19T17:00:00+02:00
Hvor:
Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31
2605 Brøndby
Pris:
Gratis
Kontakt:
Dansk Vegetarisk Forening
51918978

Bestyrelsen har på grund af den ekstraordinære situation i forbindelse med coronakrisen besluttet, at generalforsamlingen indtil videre udskydes på ubestemt tid. Bestyrelsen tager efter påske stilling til en ny mulig dato, hvorpå denne kommunikeres til medlemmerne via email samt her på hjemmesiden.

Kom til vores ordinære generalforsamling og mød andre medlemmer samt mange af dem, som er aktive i foreningen til daglig.

Generalforsamlingen afholdes i år i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Det eneste krav for at deltage er, at du er medlem.

Der vil være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, send meget gerne en mail til vores bestyrelsesformand Kenneth på kenneth@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til kenneth@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dørene åbnes kl. 12.45; selve generalforsamlingen starter kl. 13.00.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
c) 2 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!

Skriv her og klik på Enter for at søge