stem

Generalforsamling 2019

Generalforsamling – Lørdag 27. april 2019 

Sted: Kulturhuset Kilden (Bevægerum 1), Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby

Tidsrum: 12.15-17.00

Kom til vores ordinære generalforsamling og mød andre medlemmer samt mange af dem, som er aktive i foreningen til daglig.

Det eneste krav for at deltage er, at du er medlem.

Der vil være valg til bestyrelsen samt suppleantposter og folkevalgt revisor. Det er jf. vedtægterne en forudsætning for at stille op til bestyrelsen, at man har været medlem i mindst 3 måneder. Hvis du ønsker at stille op, opfordrer vi til, at du sender en mail til vores bestyrelsesformand Kenneth på kenneth@vegetarisk.dk sammen med en kort beskrivelse af dig selv. Det er ikke et krav, men det anbefales.

Forslag fra medlemmerne skal sendes til kenneth@vegetarisk.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Bestyrelsens beretning
5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Forelæggelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Forslag fra bestyrelsen
9. Indkomne forslag
10. Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond
a) Årsberetning samt revideret regnskab til godkendelse
b) Indkomne forslag vedr. børnefonden
11. Valg:
b) 3 bestyrelsesmedlemmer (3 år hver)
c) 4 suppleanter (1 år hver)
d) 1 revisor (1 år)
e) 1 revisorsuppleant (1 år)
12. Eventuelt

Skriv her og klik på Enter for at søge